ขั้นตอนใหม่ที่ง่ายขึ้น เมื่อต้องการขอค่าชดเชยกรณีร้านปิดและอาหารหมด

การรับงานในชีวิตประจำวันพาร์ทเนอร์คนขับอาจเจอสถานการณ์ร้านอาหารปิดหรืออาหารหมด เพื่อง่ายต่อการแจ้งเข้ามาและขอค่าเสียเวลา เราได้ปรับขั้นตอนการยกเลิกงานและการขอค่าชดเชยกรณีร้านปิดหรืออาหารหมดให้อยู่ในขั้นตอนเดียวกัน เพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับส่งเรื่องให้แก่โกเจ็กได้สะดวกสบายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น มาดูขั้นตอนของการขอค่าชดเชยกันเลย

 

[ขั้นตอนแบบใหม่] พาร์ทเนอร์คนขับแจ้งเรื่องยกเลิกและขอค่าชดเชยพร้อมกัน 📌

 • พาร์ทเนอร์คนขับไปที่ ปุ่มช่วยเหลือ และเลือกหัวข้อ ฉันต้องการยกเลิกงาน 
 • ระบุเลขออเดอร์งาน และเลือกหัวข้อให้ตรงตามความจริง
  • หากร้านค้าปิดให้เลือกหัวข้อ ร้านปิด
  • หากสินค้าที่ลูกค้าสั่งหมด ให้เลือกหัวข้อ อาหารหมด
 • กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่ระบุ ดังนี้
ร้านปิด 🕍 อาหารหมด 🍔
รูปเซลฟี่กับหน้าร้านที่ปิด รูปเซลฟี่กับหน้าร้านที่เปิด
รูปหน้าจอของเลขออเดอร์ รูปหน้าจอของเลขออเดอร์
รูปแคปหน้าจอหมุดหน้าร้านในแอปโกพาร์ทเนอร์

(เฉพาะกรณีร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน)

ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง

 

 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยกเลิกงานให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ รวมทั้งแจ้งผลกลับผ่านทางอีเมล
 • เอกสารที่พาร์ทเนอร์คนขับส่งมาจะนำมาตรวจสอบความถูกต้อง
 • หากข้อมูลถูกต้องพาร์ทเนอร์จะได้รับเงินค่าชดเชยภายใน 7 วันทำการ

หลังจากที่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารเรียบร้อย พาร์ทเนอร์คนขับไม่ต้องเข้าไปที่ปุ่มช่วยเหลือเพื่อทำเรื่องขอค่าชดเชยอีก เพราะบริษัทจะนำข้อมูลที่พาร์ทเนอร์คนขับแนบมาส่งเรื่องกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อทำเรื่องขอค่าชดเชยกรณีร้านปิดหรืออาหารหมด

 

กรณีที่พาร์ทเนอร์คนขับแจ้งลูกค้าให้ยกเลิกงานหรือส่งเรื่องขอยกเลิกงานแต่ไม่ได้แนบเอกสารตั้งแต่ครั้งแรก พาร์ทเนอร์คนขับสามารถส่งเรื่องขอค่าชดเชยกรณีร้านปิดหรืออาหารหมดได้ในภายหลัง ดังนี้

 • พาร์ทเนอร์คนขับเข้าไป ที่ปุ่มช่วยเหลือ 💐  
  • เลือก ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์
   • เลือก เคลมอาหารหรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับออเดอร์
    • เลือก ฉันต้องการส่งเรื่องขอค่าเสียเวลาเนื่องจากร้านปิด / อาหารหมด
 • กรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลให้ครบถ้วน 
 • เจ้าที่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนจะได้รับเงินค่าชดเชยภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ :

 • หากพาร์ทเนอร์คนขับแจ้งเหตุผลขอยกเลิกเพราะร้านปิดโดยไม่เป็นความจริง คุณอาจถูกระงับสัญญาณการใช้งานถาวรได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง


ถามมา – ตอบไป 📌

ถาม : หากผมกดขอยกเลิกงานและแนบเอกสารกรณีร้านปิดหรืออาหารหมดเรียบร้อย ผมต้องเข้าไปที่ปุ่มช่วยเหลือ เพื่อขอค่าชดเชยอีกหรือไม่

ตอบ : ไม่ต้องค่ะ หากพาร์ทเนอร์คนขับส่งข้อมูลครบเรียบร้อย สามารถรอรับค่าชดเชยได้เลยหากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน


ถาม : ผมจะติดตามเงินค่าชดเชยได้อย่างไรว่าได้รับเงินแล้ว

ตอบ : หากข้อมูลถูกต้อง บริษัทจะทำการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับภายใน 7 วันทำการ พาร์ทเนอร์คนขับสามารถตรวจสอบได้ที่กระเป๋าเงินในแอปฯ ได้ค่ะ


ถาม : จะเริ่มใช้ขั้นตอนแบบใหม่ได้เมื่อไหร่

ตอบ : พาร์ทเนอร์จะสามารถยื่นเรื่องขอค่าชดเชยพร้อมกับขอเลิกงานพร้อมกันได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไปค่ะ

 


ประกาศข้อมูลเมื่อ 31 พ.ค. 2564