วิธีดูแลตัวเองง่ายๆ
เพื่อป้องกัน COVID-19

 

เมื่อ COVID-19 กำลังระบาดไปทั่วเมือง GET เลยมีวิธีดูแลตัวเองง่ายๆ ให้คุณปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ตามวิธีดังต่อไปนี้

 

 

เพิ่มความมั่นใจระหว่างใช้บริการ GET มากยิ่งขึ้นกับ ‘Contactless Delivery’ การให้บริการแบบไร้สัมผัส เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีข้อแนะนำการเว้นระยะห่าง ดังนี้

 

 

นอกจากนี้ ยังควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่บ้าน หรือจำเป็นต้องออกไปไหน ก็ควรมี ‘ชุดยังชีพ ปี 2020’ สิ่งของจำเป็นเหล่านี้ ติดตัวไปด้วยเสมอ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ World Health Organization