โครงการคุ้มครองรายได้ให้พาร์ทเนอร์

 

โกเจ็กรับรู้ถึงผลกระทบในวงกว้างของพาร์ทเนอร์คนขับจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับของเราเป็นฮีโร่ที่เสียสละรับส่งอาหารและให้บริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เราจึงขอเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตพี่ๆ คนขับด้วยการก่อตั้งโครงการคุ้มครองรายได้ให้พาร์ทเนอร์ เพื่อการรับงานอย่างมั่นใจ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

 • เงินช่วยเหลือเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับ สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือต้องถูกกักตัวจากหน่วยงานสาธารณสุขเนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ทำให้ไม่มีรายได้ โกเจ็กจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่คนขับ จำนวน 5,000 บาท

กรณีที่ต้องการได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับให้พาร์ทเนอร์ปฎิบัติดังต่อไปนี้

 1. ติดต่อเราผ่านปุ่มช่วยเหลือ 👉 ที่นี่
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม โดยต้องแนบเอกสารสำคัญดังนี้
   • สำหรับผู้ที่แจ้งเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น 
   • สำหรับผู้ที่แจ้งว่าเสี่ยงเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีระบุว่ามีอาการต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 และคำแนะนำจากแพทย์ให้ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น   
   • ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับการรักษาได้ฟรี จากโรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
 1. เจ้าหน้าที่โกเจ็กจะใช้เวลาพิจารณาคำร้องของคนขับ 7 วันทำการ และจะให้การช่วยเหลือเงินเยียวยาแก่พาร์ทเนอร์ เป็นค่าช่วยเหลือรายได้ที่หายไปในช่วงที่ไม่ได้รับงาน 14 วัน เป็นจำนวน 5,000 บาท โดยจะทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินของคนขับภายใน 7 วันทำการหลังจากคำร้องอนุมัติ
 2. เมื่อคนขับหายป่วยและพร้อมกลับมารับงาน ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมายืนยันจากโรงพยาบาลที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการช่วยค่าตรวจสุขภาพสำหรับการยืนยันว่าอาการป่วยหายดีและพร้อมกลับมาทำงานแล้วตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง ปุ่มช่วยเหลือ เลือกหัวข้อ “การรับงานแบบเว้นระยะห่าง” > “ช่องทางการติดต่อหากสงสัยว่ามีอาการ” หรือคลิกกรอก ที่นี่

5. หลังผ่านการพิจารณาเอกสารจากทางโรงพยาบาลว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะโอนเงินเยียวยาเข้ากระเป๋าเงินของคนขับภายใน 7 วันทำการ

 

หมายเหตุ 

 • ในช่วงรักษาอาการป่วยหรือเฝ้าสังเกตอาการ ทางบริษัทจะปิดระบบคนขับชั่วคราวจนกว่าคนขับจะมีใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่พบเชื้อโควิด-19แล้ว
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก ทางบริษัทฯ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา ต้องเป็นโรงพยาบาลตามรายชื่อนี้เท่านั้น รายชื่อโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือนี้ ให้เฉพาะสำหรับคนขับที่เคยรับงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 30 วันเท่านั้น 
 • สิทธิ์การช่วยเหลือพาร์ทเนอร์มีจำนวนจำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


ประกาศข้อมูลเมื่อ 14 เมษายน  2564