โครงการแบ่งสุข เพื่อทุกพาร์ทเนอร์ พร้อมแล้ววันนี้!

 

เก็ทรับรู้ถึงผลกระทบในวงกว้างของพาร์ทเนอร์ร้านค้าและคนขับจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบัน ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับของเราเป็นฮีโร่ที่เสียสละรับส่งอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เราจึงขอเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตพี่ๆ คนขับด้วยการก่อตั้งโครงการแบ่งสุขเพื่อทุกพาร์ทเนอร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของโกเจ็ก (Gojek Partner Support Fund) เพื่อมุ่งช่วยเหลือและสนับสนุนพาร์ทเนอร์คนขับใน 2 ด้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

  • อิ่มนี้ฟรีเพื่อพี่คนขับ โดยการมอบอาหารฟรีให้พาร์ทเนอร์คนขับของ GET ที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน อ่านเพิ่มเติมที่ประกาศออกไปแล้วได้ที่นี่
  • เงินช่วยเหลือเพื่อพี่คนขับ สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือต้องถูกกักตัวจากหน่วยงานสาธารณสุขเนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ทำให้ไม่มีรายได้ เก็ทจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่คนขับเพราะเราจะไม่ทิ้งกันแม้ในยามเจ็บป่วย 

กรณีที่สงสัยว่ามีอาการป่วยเป็นโควิด-19 ให้พาร์ทเนอร์ปฎิบัติดังต่อไปนี้

 1. พาร์ทเนอร์ไปที่ Line @getster2w เลือกเมนู “แจ้งเป็นผู้ป่วยหรือเสี่ยงโควิด-19

 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม โดยต้องแนบเอกสารสำคัญดังนี้

  • สำหรับผู้ที่แจ้งเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น 
  • สำหรับผู้ที่แจ้งว่าเสี่ยงเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีระบุว่ามีอาการต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 และคำแนะนำจากแพทย์ให้ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น  
  • คลิกเพื่อดูรายชื่อโรงพยาบาล
  • ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับการรักษาได้ฟรี จากโรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

3. เจ้าหน้าที่เก็ทจะโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น อาการป่วยเบื้องต้นของพาร์ทเนอร์ และอื่นๆ

4. เก็ทจะใช้เวลาพิจารณาคำร้องของคนขับ 7 วันทำการ และจะให้การช่วยเหลือเงินเยียวยาแก่พาร์ทเนอร์  เป็นค่าการันตีรายได้ที่หายไปในช่วงที่ไม่ได้รับงาน 14 วัน เป็นจำนวน 5,000 บาท 

5. เมื่อคนขับหายป่วยและพร้อมกลับมารับงาน ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมายืนยันจากโรงพยาบาลที่กำหนด เก็ทจะช่วยค่าตรวจสุขภาพสำหรับการยืนยันว่าอาการป่วยหายดีและพร้อมกลับมาทำงานแล้วตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง Line @getster2w เลือกเมนู “แจ้งเป็นผู้ป่วยหรือเสี่ยงโควิด-19” เพื่อขอรับเงินและค่าตรวจ

6. หลังผ่านการพิจารณา ทางบริษัทฯ จะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของคนขับภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ 

 • ในช่วงรักษาอาการป่วยหรือเฝ้าสังเกตอาการ ทางบริษัทจะปิดระบบคนขับชั่วคราจนกว่าคนขับจะมีใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่พบเชื้อโควิด-19แล้ว
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก ทางบริษัทฯ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาค่ะ ต้องเป็นโรงพยาบาลตามรายชื่อนี้เท่านั้นค่ะ รายชื่อโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือนี้ ให้เฉพาะสำหรับคนขับที่เคยรับงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 30 วันเท่านั้น

 

 

ประกาศข้อมูลเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563