รายรับเท่าเดิม เพิ่มเติมคือเปลี่ยนรูปแบบ

 

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป การรับงานจากร้านที่ไม่ใช่ร้านพาร์ทเนอร์ หากพบว่ายอดในกระเป๋าเงินมีการติดลบ พี่ๆ ไม่ต้องตกใจจ้า เนื่องจากค่าส่งจะไปแสดงตรงที่เก็บเพิ่มจากลูกค้า ทำให้ตัวเลขที่แสดงในกระเป๋าจะเปลี่ยนไปจากเดิม โดยจำนวนที่ติดลบในกระเป๋าเงิน  ไม่ใช่การหักค่าคอมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากพี่ๆ เพิ่ม พี่ๆ ไม่ต้องกังวลนะคะ เนื่องจากจำนวนที่ติดลบในกระเป๋าเงิน ไม่ใช่การหักค่าคอมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากพี่ๆ แต่อย่างใด เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงหน้าจอการแสดงผลเพียงเท่านั้น

หน้าจอการแสดงผลเกี่ยวกับรายรับของพี่จะเปลี่ยนไป มีทั้งหมด 3 อย่าง คือ

  1. เมื่อกดรับงาน ตรงคำว่า “GET PAY” จะขึ้นจำนวนเงินติดลบ (-)
  2. หลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ตรงคำว่า “กระเป๋าเงิน” จะขึ้นจำนวนเงินติดลบ (-)
  3. หน้าประวัติการรับงานย้อนหลัง คำว่า ” กระเป๋าเงิน ” จะขึ้นจำนวนเงินติดลบ (-) เช่นกัน

ขอย้ำอีกครั้งนะคะยอดเงินติดลบไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่คนขับค่ะ การแสดงผลเปลี่ยนไปแต่รายได้เท่าเดิมแน่นอน


ถาม-ตอบ

ถาม : คนขับจะได้รับค่าเที่ยวน้อยลงหรือไม่?

ตอบ : ค่าเที่ยวได้รับตามอัตราเดิมค่ะ


ถาม :คนขับจะเสียค่าธรรมเนียมการรับงาน (คอมมิชชั่น) เพิ่มขึ้นหรือไม่?

ตอบ : เสียค่าคอมมิชชั่น 10% เท่าเดิมค่ะ


ถาม : ร้านค้าประเภทใดที่เก็ทจะคิดค่าบริการรูปแบบใหม่?

ตอบ : ร้าน non-partner  ค่ะ


ถาม :  ทำไมถึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ?

ตอบ : เนื่องจากสำหรับร้านค้าที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่ผ่านมาเราได้มีการช่วยจ่ายค่าเที่ยวส่วนต่างแทนให้พี่ๆ คนขับ เพื่อให้ลูกค้าได้สั่งอาหารจากร้านด้วยค่าส่งที่ถูกลง แต่เพื่อให้พี่ๆ มีรายได้ที่ดี และเราต้องการควบคุมคุณภาพร้านให้ดียิ่งขึ้น ร้านที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ไม่สามารถบริหารจัดการร้านเองได้ ทำให้เราต้องมีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือในการช่วยดูแล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องมีการปรับราคา แต่พี่ๆ ยังได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ   


 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563