ขั้นตอนการถ่ายรูปสำหรับการรับงาน GoFood 

 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของการให้บริการโกฟู้ด รวมถึงบริการอื่นๆ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและการทุจริตคนขับ จึงได้กำหนดวิธีการถ่ายรูปใบเสร็จที่ถูกต้องมาไว้ดังนี้

GoFood

กรณีร้านอาหารมีใบเสร็จรับเงิน 

สิ่งที่ต้องมีในภาพคือใบเสร็จค่าอาหาร โดยภาพถ่ายต้องชัดเจน ไม่เบลอหรือมัว 

กรณีร้านอาหารไม่มีใบเสร็จรับเงิน

สิ่งที่ต้องมีในภาพมีทั้งหมด 2 ส่วน

  • อาหารที่พร้อมส่ง  
  • ป้ายร้านอาหาร ถ่ายภาพอาหารกับป้ายชื่อร้าน ภาพถ่ายต้องชัดเจน ไม่เบลอหรือมัว
จะเกิดอะไรขึ้น หากถ่ายรูปไม่ถูกต้อง?

กรณีที่พาร์ทเนอร์คนขับถ่ายภาพใบเสร็จไม่ถูกต้อง เช่น ภาพเบลอ หรือถ่ายไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด หรือสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จ พาร์ทเนอร์คนขับจะได้รับข้อความแจ้งเตือนความประพฤติจากฝ่ายควบคุมคุณภาพและป้องกันการทุจริตคนขับ และหากยังมีการกระทำที่ผิดซ้ำอีก อาจจะถูกปิดระบบการรับงานชั่วคราวหรือถาวร ดังนั้นขอให้พาร์ทเนอร์คนขับถ่ายรูปให้ตรงตามที่ระบุนะคะ


ถามมา-ตอบไป

Q : หากคนขับใหม่ ยังไม่มีอุปกรณ์ต้องทำอย่างไร

A : สำหรับคนขับใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ทางโกเจ็กอนุโลมให้ถ่ายรูปเฉพาะใบเสร็จรับเงินกับอาหารหรือพัสดุค่ะ

 

 

แก้ไขข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563