ขั้นตอนการถ่ายรูปสำหรับการรับงาน GO Food 

 

เพื่อการรักษามาตรฐานการให้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับที่มีอุปกรณ์Gojek ทุกคน เมื่อได้รับงาน GO Food จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังนี้

 

GO Food

กรณีร้านอาหารมีใบเสร็จรับเงิน 

สิ่งที่ต้องมีในภาพมีทั้งหมด 2 ส่วน

  • ใบเสร็จค่าอาหาร ภาพถ่ายต้องชัดเจน ไม่เบลอหรือมัว 
  • เสื้อแจ๊คเก็ตโกเจ็ก หรือกระเป๋าส่งอาหารของโกเจ็ก (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ต้องถ่ายให้เห็นส่วนที่เป็นโลโก้ Gojek หากยังไม่มีอุปกรณ์ให้ถ่ายเฉพาะใบเสร็จรับเงิน
กรณีร้านอาหารไม่มีใบเสร็จรับเงิน

สิ่งที่ต้องมีในภาพมีทั้งหมด 2 ส่วน

  • อาหาร 
  • ป้ายร้านอาหาร ถ่ายภาพอาหารกับป้ายชื่อร้าน ภาพถ่ายต้องชัดเจน ไม่เบลอหรือมัว

ถามมา-ตอบไป

Q : หากคนขับใหม่ ยังไม่มีอุปกรณ์ต้องทำอย่างไร

A : สำหรับคนขับใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ทางโกเจ็กอนุโลมให้ถ่ายรูปเฉพาะใบเสร็จรับเงินกับอาหารหรือพัสดุค่ะ

 

 

แก้ไขข้อมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2563