ระเบียบและขั้นตอนการสมัครเป็นคนขับเก็ทออนไลน์

เก็ทขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงนี้ เราจะงดการรับสมัครและอบรมคนขับใหม่ชั่วคราว เปิดให้บริการเฉพาะ Getster Shop โดยพี่ๆ คนขับยังสามารถติดต่อเก็ทได้ทางเฟซบุ๊ก GET Driver, อีเมลล์ driverhelp@getthailand.com ได้ตลอด ทั้งนี้การบริการคนขับจะย้ายไปทำผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงการสมัครเป็นคนขับเก็ทด้วย

สารบัญเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการสมัคร GET

 

 1. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการกรอกแบบฟอร์ม ดังนี้
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอเตอร์ไซค์)
  • สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อม พรบ. (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอเตอร์ไซค์)
  • รูปถ่ายรถทั้งสี่ด้าน (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอเตอร์ไซค์)
  • บัตรเหลือง (เฉพาะผู้สมัครป้ายเหลือง)
  • สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อคนขับ)*  
  • รูปถ่ายผู้สมัครคู่กับพาหนะอื่น ๆ  (เฉพาะผู้สมัครเป็น GET RUNNER ที่ใช้จักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ในการส่งอาหาร)
  • ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (สามารถยื่นเพิ่มเติมหลังการลงทะเบียน ภายใน 30 วันทำการ) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่าง
  • เอกสารยินยอมให้ใช้รถ (กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ) ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ ระบุ “ยินยอมให้… ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัคร)ใช้รถเพื่อร่วมรับงานกับเก็ท” พร้อมให้เจ้าของรถเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
  • *การเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร เพียงนำรูปใบส่งตัว คลิกที่นี่  พร้อมบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ การเปิดบัญชีของคนขับGET จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
   • เปิดบัญชี 0 บาท
   • ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก
   • ฟรีบัตร ATM 
   • SCB Easy, Promptpay, SCB Connect
  • ***ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 16 – 55 ปี หากอายุเท่ากับหรือมากกว่า 55 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร***
   1. ถ่ายรูปเอกสารในการสมัครให้เรียบร้อยแล้ว สมัครคนขับออนไลน์ที่ ฟอร์มรับสมัครคนขับเก็ท
   2. หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว คนขับจะได้รับลิงก์เพื่อศึกษาการใช้งานจากวิดิโอออนไลน์ ผ่านทาง xxx กรุณาศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ 
   3. การทำแบบทดสอบความเข้าใจต้อง ผ่านเกณฑ์ 80%ขึ้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่สามารถเปิดระบบได้และคนขับจะต้องย้อนกลับไปทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
   4. หากระบบพร้อมใช้งานจะได้รับแจ้งการเปิดระบบจากเก็ท **ภายใน 1 วันทำการ** โดยจะแจ้งผ่านช่องทาง SMS

    


สมัครเป็นคนขับ GET ออนไลน์

การรับสมัครคนขับGET มีทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่

 1. GET WIN สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์ป้ายเหลือง (คนขับGET WIN สามารถรับได้ทั้งงานรับส่งผู้โดยสารและรับส่งอาหาร)
 2. GET FOOD สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์ป้ายขาว 
 3. GET RUNNER สำหรับคนขับที่ไม่มีรถมอไซค์ ต้องการเดินส่งอาหารระยะสั้น
 4. GET RUNNER สำหรับคนขับที่ต้องการเดินส่งอาหารด้วยจักรยานหรือสกู๊ตเตอร์

 

ช่องทางการสมัครคลิกลิ้งค์นี้  คลิกเพื่อสมัคร

(เครื่องหมาย * หมายถึง คนขับต้องให้ข้อมูล หากไม่มี * แสดงว่าคนขับสามารถเว้นว่างได้)

คนขับสามารถศึกษาวิธีการรับงานเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเพื่ออ่าน

หรืออยากทราบเทคนิคการรับงานและการปฏิบัติตนเป็นคนขับที่ดี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เช่นกันค่ะ คลิกเพื่ออ่าน


การยื่นเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 

ผู้สมัครต้องส่งผลการตรวจประวัติอาชญากรรม ภายใน 30 วัน ทำการหลังลงทะเบียนผ่านฟอร์มสมัครเป็นคนขับเก็ทออนไลน์เเล้ว ช่องทางการติดต่อส่งเอกสารสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง

 1. สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ Facebook : GET Driver ที่นี่ หรือ  ส่งผ่านลิ้งค์ ที่นี่
 2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานใหญ่เก็ท เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ยูนิต 21-04 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากคนขับไม่ส่งประวัติอาชญากรรมภายในเวลาที่กำหนด หรือ ผลตรวจประวัติปรากฏคดีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดระบบการ โดยจะมีข้อความเเจ้งเตือนให้คนขับรับทราบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่ออ่าน


เรื่องน่ารู้

รูปแบบการชำระเงิน ประเภทงานเก็ทฟู้ดเมื่อมี GET PAY

วิธีสังเกตงานเก็ทฟู้ดที่จ่ายด้วยเก็ทเพย์

วิธีดูเงินในกระเป๋าคนขับเมื่อรับงานประเภท GOBIZ

 

ส่งเอกสารการสมัคร / แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น

 

คนขับสามารถส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้ที่ ฟอร์มส่งเอกสารเพิ่มเติม


เทคนิคและการปฎิบัติตัวในช่วงโควิด – 19

 

เก็ทเป็นห่วงทั้งคนขับ ลูกค้า และร้านอาหาร และอยากขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างต่อกัน 2 เมตร เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เราจึงขอความร่วมมือจากพี่ๆ คนขับในช่วงนี้ ดังนี้

คำแนะนำการสอบถามจุดรับอาหารจากลูกค้า

 1. หากลูกค้าไม่ได้แจ้งจุดรับอาหาร กรุณาสอบถามจุดวางอาหารจากลูกค้า และขอให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดีกับค่าอาหาร
 2. คนขับจะวางอาหารไว้ที่จุดนัด และแจ้งลูกค้าให้มารับ
 3. หลีกเลี่ยงการรับเงินสด หากลูกค้าไม่สะดวกจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ คนขับแจ้งให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดี หรือถ้าต้องทอนเงิน คนขับควรวางไว้ข้างๆ จุดวางอาหาร

หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คลิกเพื่ออ่านช่องทางการติดต่อ GET

 1. ปุ่ม “ช่วยเหลือ” ในแอพฯ คนขับเก็ท

2. Line : @getster2w

 

3. Facebook : GET Driver  

 


ถามมา – ตอบไป (FAQ)

 

Q : หลังการสมัครสมาชิกของคนขับเก็ท ระบบจะอนุมัติภายในกี่วัน?

A : ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทำแบบทดสอบได้คะแนน 80% ขึ้นไป

Q : หากคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คนขับสามารถทำข้อสอบอีกครั้งได้หรือไม่?

A : คนขับสามารถทำข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะผ่าน หากทำข้อสอบไม่ผ่านจะส่งฟอร์มสมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ

Q : ขอรับรหัส Get Online Training ได้อย่างไร?

A : คนขับจะได้รับรหัสผ่าน หลังจากดูวิดีโอจบค่ะ

Q : หากเอกสารการสมัครไม่ครบ ควรทำอย่างไร?

A : คนขับสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ ฟอร์มส่งเอกสาร ค่ะ คำแนะนำเพิ่มเติม: คนขับควรเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน ก่อนกรอกแบบฟอร์มค่ะ

Q : ทางเก็ทจะแจ้งการเปิดระบบจากช่องทางใด?

A : หากระบบพร้อมใช้งานจะได้รับแจ้งผ่านทาง SMS ค่ะ

Q : คนขับสามารถสมัครได้กี่ประเภท?

A : คนขับ 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้นค่ะ

Q : หากมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว สามารถเปิดบัญชีอีกได้หรือไม่

A : สามารถเปิดบัญชีได้อีกค่ะ เพียงเตรียมใบส่งตัวพร้อมบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

Q : หากไม่มีใบส่งตัว จะได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่

A : กรณีไม่มีใบส่งตัว จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษค่ะ หากต้องการสมัครบัตรATMต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตร     300 บาทค่ะ

Q : สามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นได้หรือไม่

A : ใช้ไม่ได้ค่ะ ต้องใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นค่ะ


แก้ไขข้อมูลเมื่อ 10 มิ.ย. 2563