ระเบียบและขั้นตอนของการเป็นคนขับโกเจ็ก

ขอขอบคุณพี่ๆ คนขับที่แสดงความสนใจเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของโกเจ็ก เราได้เตรียมสิ่งจำเป็นและควรรู้ก่อนการรับงานให้พี่ๆ ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อน ไปอ่านกันได้เลยค่ะ! 

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการสมัครพาร์ทเนอร์คนขับโกเจ็ก

 1. เตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการกรอกรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

สำหรับผู้สมัครใช้มอเตอร์ไซค์รับ-ส่ง

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์(เล่มเขียว) พร้อม พรบ. 
 • รูปถ่ายรถสองด้าน ด้านหน้าและด้านหลังรถเห็นป้ายทะเบียนชัดเจน 
 • บัตรเหลือง (เฉพาะผู้สมัครป้ายเหลือง)
 • สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อพาร์ทเนอร์)
 • เอกสารยินยอมให้ใช้รถ (กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ) ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ ระบุ “ยินยอมให้… ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัคร) ใช้รถเพื่อร่วมรับงานกับโกเจ็ก” พร้อมให้เจ้าของรถเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

เฉพาะผู้สมัครเป็น GoRunner ที่ใช้จักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ในการส่งอาหาร

 • บัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อพาร์ทเนอร์)
 • รูปถ่ายผู้สมัครคู่กับพาหนะอื่น ๆ เช่น จักรยาน

*ผู้สมัครใช้มอเตอร์ไซค์รับ-ส่ง ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี 

*ผู้สมัครใช้จักรยาน หรือสกู๊ตเตอร์ ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 16 – 55 ปี 

 หากอายุเท่ากับหรือมากกว่า 55 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร*


ขั้นตอนการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับโกเจ็ก 

 1. พาร์ทเนอร์สามารถสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับใหม่ โดยสมัครผ่านแอปพลิเคชัน โกพาร์ทเนอร์ และ

เลือก ลงทะเบียน 

 • กรอกข้อมูล และ แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
 • หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน และ ทำแบบทดสอบ

2.ศึกษาวิธีการใช้งานจากวิดีโอออนไลน์ให้ละเอียด และครบถ้วนทุกเนื้อหา

3.ทำแบบทดสอบความเข้าใจต้อง ผ่านเกณฑ์ 80%ขึ้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ทำจะต้องทำให้ผ่าน

4.เมื่อผ่านการทำแบบทดสอบเรียบร้อย พาร์ทเนอร์คนขับจะได้รับข้อความ SMS ให้เข้ามาติดต่อซื้ออุปกรณ์คนขับ และส่งผลตรวจประวัติอาชญากรรม ที่ศูนย์ GoHub ชั้น 20 โดยทางเราแนะนำให้นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดเข้ามาด้วยเผื่อกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม


ขั้นตอนการขอเปิดระบบที่ศูนย์ GoHub ชั้น 20 (จันทร์-ศุกร์ 9.30 – 17.30 น.)

 1. กรณีที่ผู้สมัครมีผลตรวจประวัติอาชญากรรมเข้ามา (สามารถไปตรวจเองได้ที่ คลิกอ่านรายละเอียด)
  • ยื่นเอกสารตัวจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผลตรวจประวัติอาชญากรรม 
  • หากผลการตรวจประวัติผ่าน พาร์ทเนอร์คนขับติดต่อทำการชำระค่าอุปกรณ์คนขับ
  • ชำระเงินด้วยระบบชำระคิวอาร์โค้ด (ไม่รับเงินสด) และตรวจสอบสินค้าที่ได้รับ
  • ถ่ายรูปทำประวัติโปรไฟล์คนขับ
  • เปิดระบบพร้อมวิ่งได้ทันที
 2. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลตรวจประวัติอาชญากรรม

หากพาร์ทเนอร์คนขับยังไม่มีผลตรวจประวัติเข้ามาให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมค่าตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท และเซ็นเอกสารการยินยอมให้ตรวจประวัติ เพื่อให้ทางโกเจ็กนำเอกสารของคนขับไปดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยคนขับจะทราบผลการตรวจสอบภายใน 21 วัน โดยในระหว่างนี้ทางเราจะเปิดระบบให้ทำการวิ่งรับงานได้ก่อน และทางคนขับต้องชำระค่าอุปกรณ์คนขับทันที

 • หากไม่พบประวัติอาชญากรรม คนขับสามารถรับงานได้ตามปกติ
 • หากพบประวัติอาชญากรรม โกเจ็กจะพิจารณาคดีของคนขับตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด หากคดีของคนขับผ่านเงื่อนไขสามารถรับงานได้ตามปกติ หากไม่ผ่านเงื่อนไขคนขับจะถูกปิดระบบ และไม่สามารถขอคืนเงินค่าอุปกรณ์คนขับได้

คดีเข้าข่ายต้องห้ามเข้าร่วมธุรกิจขนส่งตามระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ 1 – ข้อ 6.1  ไม่สามารถร่วมงานขนส่งกับโกเจ็กได้ ไม่ว่าจะสิ้นสุดคดีมานานกี่ปีแล้วก็ตาม

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม

หากพาร์ทเนอร์คนขับต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีเอกสารไม่เรียบร้อย สามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชั่น โดยไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์อีกรอบ 

ขั้นตอนการซื้ออุปกรณ์คนขับใหม่

 1. พาร์ทเนอร์คนขับต้องเตรียม Mobile Banking ที่มีเงินเพียงพอสำหรับชำระค่าสินค้า (ธนาคารไหนก็ได้) เพื่อความรวดเร็ว เพราะทางบริษัทไม่รับเงินสด เนื่องจากความปลอดภัยในการลดการสัมผัส
 2. พาร์ทเนอร์คนขับต้องทำการซื้ออุปกรณ์คนขับในราคา 300 บาท ซึ่งจะได้อุปกรณ์ทั้งหมด 2  รายการ ได้แก่ เสื้อแจ๊คเก็ต และกล่องใส่อาหาร หรือเลือกซื้อเสื้อแจ๊คเก็ตอย่างเดียวในราคา 140 บาท
 3. เช็คสภาพของอุปกรณ์ให้เรียบร้อย หากพบว่าสินค้าชำรุดสามารถแจ้งเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ได้ เพราะทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนอุปกรณ์ในภายหลังค่ะ
 4. พาร์ทเนอร์สามารถเข้ามารับเอกสารกำกับภาษีฉบับเต็มสำหรับค่าอุปกรณ์ภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ

 • เราไม่จำกัดการซื้อ เช่น พาร์ทเนอร์คนขับสามารถซื้อเสื้อแจ๊คเก็ต 2 ตัว กับกระเป๋า 1 ใบได้ แต่จะต้องซื้ออุปกรณ์ชิ้นที่สองในราคาเต็ม
 • คนขับไม่ควรรับฝากซื้ออุปกรณ์จากบุคคลภายนอก 
 • ศูนย์บริการปิดรับคิวซื้ออุปกรณ์เวลา 17.00 น.

           

 


(6) ถามมา – ตอบไป (FAQ)

 • Q: หากคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คนขับสามารถทำข้อสอบอีกครั้งได้หรือไม่?
 • A: พาร์ทเนอร์สามารถทำข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะผ่าน 80% 
 • Q: แอปฯ GoPartner ใช้กับโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ iOS ได้หรือไม่?
 • A: ไม่ได้ แอปฯ GoPartner ยังใช้ได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น
 • Q: พาร์ทเนอร์จะได้รับการแจ้งเปิดระบบจากช่องทางใด?
 • A: พาร์ทเนอร์จะได้รับการเปิดระบบภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากที่เข้ามายื่นเอกสาร และซื้ออุปกรณ์ที่ GoHub ชั้น 20 สำนักงานใหญ่
 • Q: คนขับสามารถสมัครได้กี่ประเภท?
 • A: คนขับ 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้นค่ะ
 • Q : หากทางโกเจ็กตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้คนขับ แล้วพบประวัติอาชญากรรมของคนขับและถูกปิดระบบ คนขับสามารถขอคืนเงินค่าตรวจสอบประวัติได้หรือไม่? 
 • A : ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากเราได้ชำระค่าตรวจสอบประวัติให้แก่สนง.ตำรวจแห่งชาติ เรียบร้อยแล้วค่ะ ดังนั้นไม่ว่าผลตรวจสอบจะออกมาเป็นลักษณะใด ก็ไม่สามารถคืนเงินได้ค่ะ

ช่องทางการติดต่อ Gojek

หากพาร์ทเนอร์คนขับมีปัญหา หรือต้องการติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทางคือ ปุ่มช่วยเหลือคนขับ และอีเมล ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 


แก้ไขข้อมูลเมื่อ 8 ธ.ค. 2563