ระเบียบและขั้นตอนของการเป็นคนขับโกเจ็ก

ขอขอบคุณพี่ๆ คนขับที่แสดงความสนใจเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของโกเจ็ก เราได้เตรียมสิ่งจำเป็นและควรรู้ก่อนการรับงานให้พี่ๆ ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อน ไปอ่านกันได้เลยค่ะ! 

สารบัญเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


การยื่นเอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ผู้สมัครต้องส่งผลการตรวจประวัติอาชญากรรม ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งเปิดระบบ ผ่านช่องทาง ลิงค์

คดีเข้าข่ายต้องห้ามเข้าร่วมธุรกิจขนส่งตามระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่สามารถร่วมงานขนส่งกับโกเจ็กได้ ไม่ว่าจะสิ้นสุดคดีมานานกี่ปีแล้วก็ตาม เฉพาะคดีลำดับที่ 1-6.1 เท่านั้น)

หากพาร์ทเนอร์ไม่ส่งประวัติอาชญากรรมภายในเวลาที่กำหนด หรือ ผลตรวจประวัติปรากฏคดีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดระบบโดยจะมีข้อความเเจ้งเตือนให้พาร์ทเนอร์รับทราบ


ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองเพียงนำสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นขอตรวจประวัติได้ที่

 • สถานที่ : สนง.ตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • โทร : 1599
 • เวลาทำการ : 8.30 – 15.30
 • เอกสาร : บัตรประจำตัวประชาชน

หากพาร์ทเนอร์ไม่สามารถไปตรวจประวัติอาชญากรรมด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นไปเเทนได้เเต่ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจบุคคล
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 3. อากรแสตมป์ราคา 20 บาท

เพิ่มเติม: สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจได้ที่ลิ้งค์นี้ ดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจ 

สามารถอ่านรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับสำหรับ Gojek ที่นี่ =>  กดลิงค์


สำหรับผู้ที่ต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม

 1. เตรียมเอกสารสำหรับการส่งเพิ่มเติมและกรอบแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 2. รอผลการดำเนินการ ภายใน 2 วันทำการ

คลิกส่งเอกสารเพิ่มเติม  


การแก้ไขข้อมูลพาร์ทเนอร์เบื้องต้น 

พาร์ทเนอร์ส่งเรื่องแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลที่สามารถส่งเปลี่ยนแปลงได้ คือ อีเมล,เบอร์โทรศัพท์ โดยเข้าที่แอพพลิเคชันโกพาร์ทเนอร์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกหัวข้อช่วยเหลือ
 2. บัญชีและการตั้งค่า
 3. ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 4. กรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 5. รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

เทคนิคและการปฎิบัติตัวในช่วงโควิด – 19

Gojek เป็นห่วงทั้งคนขับ ลูกค้า และร้านอาหาร และอยากขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างต่อกัน 2 เมตร เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เราจึงขอความร่วมมือจากพี่ๆ พาร์ทเนอร์ในช่วงนี้ ดังนี้

 


คำแนะนำการสอบถามจุดรับอาหารจากลูกค้า

 1. หากลูกค้าไม่ได้แจ้งจุดรับอาหาร กรุณาสอบถามจุดวางอาหารจากลูกค้า และขอให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดีกับค่าอาหาร
 2. พาร์ทเนอร์จะวางอาหารไว้ที่จุดนัด และแจ้งลูกค้าให้มารับ
 3. หลีกเลี่ยงการรับเงินสด แนะนำให้ลูกค้าจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้


 ถามมา – ตอบไป (FAQ)

 

Q: หลังการสมัครระบบจะอนุมัติภายในกี่วัน?

A: ภายใน 2 วันทำการ หลังจากทำแบบทดสอบได้คะแนน 80% ขึ้นไป


Q: หากคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คนขับสามารถทำข้อสอบอีกครั้งได้หรือไม่?

A: พาร์ทเนอร์สามารถทำข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะผ่าน 80% 


Q: ขอรับรหัส Gojek Online Training ได้อย่างไร?

A: คนขับจะได้รับรหัสผ่าน หลังจากดูวิดีโอจบค่ะ


Q: หากเอกสารการสมัครไม่ครบ ควรทำอย่างไร?

A: พาร์ทเนอร์สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือ เอกสารที่ต้องแกัไข ผ่านแอพพลิเคชันโกพาร์ทเนอร์ได้ด้วยตนเอง


Q: พาร์ทเนอร์จะได้รับการแจ้งเปิดระบบจากช่องทางใด?

A: หากระบบพร้อมใช้งานจะได้รับแจ้งผ่านทาง SMS ค่ะ


Q: คนขับสามารถสมัครได้กี่ประเภท?

A: คนขับ 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้นค่ะ


ช่องทางการติดต่อ Gojek

 


แก้ไขข้อมูลเมื่อ 18 ก.ย. 2563