การโอนย้ายข้อมูลคนขับไปสู่แอพฯ โกเจ็ก

 

ตามที่ GET ได้ประกาศ เตรียมการเปลี่ยนแบรนด์ แอพ และอุปกรณ์คนขับ แบรนด์เป็นโกเจ็ก (Gojek) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิและขั้นตอนในการโอนย้ายข้อมูลของพาร์ทเนอร์คนขับ ดังนี้ 

 

ข้อมูลใดที่จะถูกโอนย้ายบ้าง?

ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขรหัสคนขับ, เลขที่บัตรประชาชน, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ยอดเงินในกระเป๋าเงินคนขับ และข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้

 

ข้อมูลใดที่จะไม่ถูกโอนย้าย?

ประวัติออเดอร์ และข้อมูลการรับงานที่ผ่านมา 

 

การโอนย้ายข้อมูล ต้องทำอย่างไร?

ทางบริษัทจะโอนย้ายข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ โดยในช่วงของการโอนย้ายข้อมูล พาร์ทเนอร์ยังสามารถรับงานผ่านแอพคนขับเก็ทได้ตามปกติ 

 

หากไม่ยินยอมให้โอนข้อมูลจะมีผลกระทบอย่างไรและต้องทำอย่างไร ?

หากพี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับเลือกที่จะไม่ยินยอมให้โอนย้ายข้อมูล พี่ ๆ จะไม่สามารถล็อกอินเข้าบัญชีเพื่อรับงานได้อีกต่อไปเมื่อแอพใหม่เปิดให้บริการ โดยหากต้องการกลับมารับงานอีก พี่ๆ จะต้องเข้าสู่กระบวนการสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น เนื่องจากข้อมูลเก่าจะไม่ได้ถูกโอนย้ายเข้ามาที่แอพใหม่ ดังนั้น ยอดเงินที่คงค้างอยู่ในแอพจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ โดยพี่ ๆ พาร์ทเนอร์จะต้องเตรียมข้อมูล ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขที่บัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับแอพคนขับเก็ท และใช้อีเมลที่ลงทะเบียนกับเก็ทส่งอีเมลมาแจ้งความจำนงได้ที่ driverhelp@getthailand.com ภายในวันที่ 22 ก.ค. 63  หากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้ว พี่ ๆ ต้องเข้ามาติดต่อเพื่อทำเรื่องขอปิดระบบ หากพี่ๆ ยังมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินให้ในภายหลังไม่เกิน 30 วันทำการ

 

เมื่อโอนย้ายข้อมูลแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับแอพคนขับเก็ท?

ปัจจุบัน พี่ๆ พาร์ทเนอร์ยังสามารถใช้แอพเก็ทรับงานได้ตามปกติ เมื่อมีประกาศใช้แอพคนขับโกเจ็กอย่างเป็นทางการแล้ว คนขับจะไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้แอพคนขับเก็ทเพื่อรับงานได้อีก

 

แอพคนใหม่ จะสามารถดาวน์โหลดได้เมื่อไหร่?

พี่ๆ พาร์ทเนอร์ทุกคนจะสามารถดาวน์โหลดแอพใหม่บน Play Store ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีการเปิดให้ดาวน์โหลด เร็วๆ นี้

 

กรณีพิเศษ

พี่ๆ พาร์ทเนอร์ที่โดนแบนถาวร หรือโดนแบนชั่วคราว ก่อนวันโอนย้ายข้อมูล ทางเราจะยังคงต้องเก็บข้อมูลของพี่ๆ ไว้เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล


ประกาศข้อมูล วันที่ 8 กรกฎาคม 2563