แจ้งสิ้นสุดการใช้งานแอพ GET Driver (เก็ท ไดรฟ์เวอร์) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

 

 

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าเพื่อเตรียมพร้อมในการย้ายเข้าสู่แอพ Gojek (โกเจ็ก) และ GoPartner (โกพาร์ทเนอร์) ใหม่ แอพ GET (เก็ท) และ GET Driver (เก็ท ไดรฟ์เวอร์) จะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป และพาร์ทเนอร์คนขับจะไม่สามารถรับงานจากลูกค้าได้ หลังจากนั้นพาร์ทเนอร์จะต้องทำการรับงานผ่านแอพ GoPartner แทน โดยแอพ Gojek และแอพ GoPartner จะพร้อมเปิดให้บริการในเวลา 06.00 น. ในวันที่ 16 ก.ย. 2563

 

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้พาร์ทเนอร์สิ้นสุดการรับงานก่อนเวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 ก.ย. 2563 สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ยังรับงานต่อเนื่องในช่วงเวลาคาบเกี่ยว ขอให้รีบทำการจบงานให้เร็วที่สุด

 

นอกจากนี้ หากพาร์ทเนอร์คนขับต้องการถอนเงินหรือเติมเงินเพื่อให้สามารถรับงานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาปิดระบบในวันที่ 15 ก.ย. 2563 ขอให้พาร์ทเนอร์ถอนเงินหรือเติมเงินผ่าน SCB Easy ก่อนเวลา 17.00 น. ในวันดังกล่าว เนื่องจากหากพาร์ทเนอร์ทำรายการหลังจากเวลาที่กำหนด อาจทำให้การโอนย้ายข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน โดยพาร์ทเนอร์สามารถถอนเงินหรือเติมเงินได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 16 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่จะร่วมก้าวไปด้วยกันกับ Gojek

 

ประกาศข้อมูลวันที่ 15 กันยายน 2563