🛵มาเริ่มทดสอบระบบรับงานไกลกัน 

มีเงินให้เพิ่มด้วยนะ! 🛵

 

ปัญหางานไกลที่พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับแจ้งมานั้น บริษัทรับทราบถึงปัญหานี้ดีและกำลังอยู่ในช่วงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้แอปฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เราจึงได้มีการทดสอบระบบงานไกลกับพี่ๆ พาร์ทเนอร์บางกลุ่ม ซึ่งหากรับงานไกล จะได้รับโบนัสเพิ่ม 10 บาท/งาน โดยจะเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 21-27 มิ.ย. 64 😍

ใครจะได้เริ่มทดสอบระบบรับงานไกลบ้าง 🚀

สำหรับช่วงเวลาทดสอบครั้งแรกในวันที่ 21-27 มิ.ย. 64 จะให้พาร์ทเนอร์คนขับที่ติดคลาส Ultra Pro (UTP) ในเดือนมิถุนายน ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบก่อน 

เงื่อนไขการรับโบนัสช่วงทดสอบ 🚀

  • เป็นงานประเภทโกฟู้ด (GoFood) เท่านั้น
  • พาร์ทเนอร์คนขับต้องอยู่ห่างจากร้านอาหารไม่ต่ำกว่า 2.5 กิโลเมตร ซึ่งระบบจะคำนวณระยะทางเป็นเส้นตรง
  • จะต้องมีคะแนนการรับงานก่อนจบวันไม่ต่ำกว่า 85% 
  • พาร์ทเนอร์คนขับจะได้รับโบนัสในวันถัดไป หากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะได้รับในวันจันทร์

 

ตัวอย่างที่ 1 🚀

พาร์ทเนอร์สมเกียรติ รับงานโกฟู้ดในวันที่ 22 มิถุนายนทั้งสิ้น 10 งาน โดยมีงานที่มีระยะทางไกล จำนวน 5 งาน และมีคะแนนการรับงานก่อนจบวันที่ 85% ดังนั้น พาร์ทเนอร์สมเกียรติจะได้รับเงินโบนัสงานไกล 50 บาทในวันที่ 23 มิถุนายน 64

ตัวอย่างที่ 2  🚀

พาร์ทเนอร์สมคิด รับงานโกฟู้ดในวันที่ 23 มิถุนายนทั้งสิ้น 10 งาน โดยมีงานที่มีระยะทางไกล จำนวน 4 งาน และมีคะแนนการรับงานก่อนจบวันที่ 80% ดังนั้น พาร์ทเนอร์สมคิดจะไม่ได้รับเงินโบนัสงานไกล เนื่องจากมีคะแนนการรับงานไม่ถึงตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ 

  • ระบบการให้โบนัสสำหรับงานไกลอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้น ในอนาคตหากเริ่มให้ใช้ได้กับพาร์ทเนอร์ทุกคน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ถามมา-ตอบไป 🚀

 

ถาม : ทำไมถึงให้พาร์ทเนอร์คนขับ Ultra Pro ได้ใช้งานก่อน

ตอบ : ช่วงนี้เป็นเพียงการทดสอบชั่วคราวเท่านั้น และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้จึงขอทดสอบเฉพาะบางกลุ่มก่อนเท่านั้น


ถาม : จะเริ่มใช้ได้จริงกับพาร์ทเนอร์ทุกคนช่วงใด

ตอบ : หากมีการเริ่มใช้จริงกับพาร์ทเนอร์ทุกคน จะแจ้งให้ทราบผ่านทางแอปฯ โกพาร์ทเนอร์


ถาม : เงินโบนัส 10 บาทจะถูกหักค่าธรรมเนียมการรับงานหรือไม่?

ตอบ : ไม่หักค่ะ 


ถาม : เงินโบนัส 10 บาท จะได้รับเมื่อไหร่?

ตอบ : บริษัทฯจะดำเนินการโอนให้ในวันถัดไป 


ถาม : ทำไมไม่คำนวณให้ตามระยะทาง?

ตอบ : เนื่องจากระบบยังไม่เอื้ออำนวยต่อการคำนวณระยะทางจริง ดังนั้นเราจึงจ่ายเงินพิเศษ10 บาท/งาน เพื่อทดแทนให้พาร์ทเนอร์คนขับ


ถาม : ผมอยู่ห่างจากร้านอาหาร 3 กิโลเมตร ถือว่าเข้าเงื่อนไขการรับโบนัสงานไกลหรือไม่?

ตอบ : หากระยะทางที่พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับอยู่ห่างจากร้านอาหารคำนวณเป็นเส้นตรง 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็นงานไกลค่ะ 

 


ประกาศข้อมูลวันที่ 20 มิถุนายน 2564