ประกาศ พฤติกรรมการรับงานของคนขับที่ส่อไปทางทุจริต

“เก็ท”มีระบบตรวจสอบและประมวลผลการทำงานของแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานที่ส่อไปทางทุจริต หรือไม่โปร่งใส เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสต่อผู้ใช้งานทุกประเภท เก็ทจึงจัดทำประกาศนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงพฤติกรรมการรับงานของคนขับที่ถือเป็นการส่อไปทางทุจริตการใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลให้การถูกระงับการใช้งานแอปพลิเคชัน “เก็ท” ถาวร

ตัวอย่างพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต

 1. คนขับมีพฤติกรรมนัดแนะกับผู้ใช้บริการ เช่น ลูกค้าประจำ คนใกล้ชิด ญาติสนิท ให้มีการเรียกงานระหว่างกันและกันหรือแนะกับผู้ใช้บริการให้เรียกใช้ตนเองเพียงผู้เดียว
 2. ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการ (ที่ทำการเรียกงาน) ตรงกับข้อมูลบัญชีคนขับอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิเช่น  ชื่อ, E-mail, เบอร์โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เครื่องเดียว
 3. คนขับปลอมแปลงคำสั่งงานการเรียกงานของบัญชีผู้ใช้บริการ โดยมีเจตนาที่จะไม่ให้บริการ เช่น การกดจบงานแทนการยกเลิกงาน การกดสิ้นสุดงานโดยไม่ได้ส่งงานจริง (งานรับผู้โดยสาร, ส่งอาหาร, ส่งพัสดุ) หรือการส่งอาหารโดยไม่มีใบเสร็จค่าอาหารหรือภาพถ่ายอาหาร เป็นต้น
 4. ข้อมูลการรับงานคนขับมีลักษณะเกินความเป็นจริง เช่น ระยะเวลาในการรับงาน จำนวนการรับงานต่อวัน ระยะทางการรับส่งงานที่ไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น
 5. ในช่วงการรับงานคนขับมีการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เอื้อประโยชน์ในการทุจริต เช่น ปลอมตำแหน่ง (Fake GPS) เป็นต้น
 6. ในช่วงการรับงาน คนขับเข้าระบบแอปพลิเคชันคนขับที่มิใช่ชื่อตนเอง หรือ การใช้ข้อมูลบัญชีผู้อื่นในการรับงาน หรือ การเปิดบัญชีให้ผู้อื่นสวมรอยไปรับงาน ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชันคนขับ “เก็ท”  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องที่กำหนดเท่านั้น

หากถูกตรวจพบว่ามีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริตระบบจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1.   ระงับสัญญานการใช้งานแอปพลิเคชันคนขับทันที
 2.   ระงับการถอนเงินจากกระเป๋าเงินคนขับ รวมไปถึงการระงับสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าวทุกกรณี เว้นแต่บริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปราฏกว่าคนขับบริสุทธิ์
 3.   ระงับและยกเลิกสิทธิประโยชน์สำหรับคนขับต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบันและในอนาคต

กรณีที่ถูกระงับสัญญาณเนื่องจากมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต

หากคุณต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ และเปิดบัญชีเพื่อใช้งานอีกครั้งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานคนขับ ต้องเป็นผู้ติดต่อเพื่อเข้าชี้แจงด้วยตนเองที่ เก็ท สำนักงานใหญ่ ชั้น 21 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ (วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 11.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนัตขัตฤกษ์)
 2. เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานคนขับ จะได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่เข้ามาติดต่อหากได้รับการอนุมัติให้เปิดระบบ
 3. กรณีที่เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานคนขับ ถูกพิจารณาให้ต้องคืนเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ท่านสามารถแจ้งและส่งหลักฐานการชำระเงินช่องทาง line@ : @getster2W
 4. ระยะเวลาการเปิดระบบจะดำเนินการได้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหลักฐานการโอนเงิน
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ในการขอเปิดระบบเนื่องจากมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. กรณีเกิดข้อพิพาทต่อวิธีการและผลการพิจารณาภายใต้ประกาศฉบับนี้ ให้ถือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ตามเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ากคนขับ มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 📞 : 02-0263533 ตลอด 24 ชั่วโมง 

กลับหน้าหลัก

ประกาศแก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562