ฟีเจอร์งานโกไรด์ (GoRide)

ลดการติดต่อลูกค้าด้วยปุ่ม “ฉันมาถึงแล้ว” จากงานโกไรด์ (GoRide) 🏍

การรับงาน GoRide เราได้เพิ่มปุ่มให้คนขับสามารถเลื่อนปุ่มสถานะการทำงานเมื่อคนขับมาถึงจุดรับลูกค้าแล้ว เพื่อให้ลูกค้าของเราทราบความเคลื่อนไหวของพาร์ทเนอร์คนขับได้ว่า “ฉันมาถึงแล้ว” โดยฟีเจอร์นี้จะเริ่มทยอยให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับป้ายเหลืองบางส่วน และครบทุกคนภายในเดือนมีนาคม 2564

มีปุ่มนี้ดีอย่างไร?🏍

ลูกค้าจะได้เห็นสถานะการทำงานของคนขับเมื่อมาถึงจุดรับ 


งานโกไรด์ (GoRide) ลูกค้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย ยกเลิกงานได้ไร้ความกังวล 🏍

ความปลอดภัยของคนขับสำคัญกับเรา เพราะคุณคือบุคคลที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับลูกค้าด้วยการบริการที่ดีมาสม่ำเสมอ โกเจ็กจึงห่วงใยพาร์ทเนอร์ที่รับงานรับ-ส่งผู้โดยสาร (GoRide) เพราะคนขับจะมีโอกาสใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด และบางครั้งคนขับอาจไม่ประสงค์ที่รับส่งลูกค้าที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ดังนั้น เราจึงอำนวยความสะดวกให้คนขับด้วยการเพิ่มหัวข้อ การยกเลิกงาน กรณี “ลูกค้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย” ซึ่งคนขับจะสามารถยกเลิกงานได้เมื่ออยู๋ในรัศมี 160 เมตรจากจุดรับค่ะ

ยกเลิกงานกรณี “ลูกค้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย” เสียคะแนนผลงานการขับหรือไม่ ? 🏍

ไม่ต้องกังวลค่ะ การยกเลิกงานในกรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การรับงานของคนขับ เนื่องจากโกเจ็กมองเห็นว่าคนขับต้องป้องกันตนเองในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงคิดค้นทางเลือกให้คนขับสามารถยกเลิกงานได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการรับงาน ที่สำคัญคนขับต้องยกเลิกงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงเท่านั้น หากคนขับมีเจตนากดยกเลิกงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทางฝ่ายควบคุมคุณภาพคนขับจะทำการตรวจสอบและลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท 


ถามมา – ตอบไป

 

ถาม : พาร์ทเนอร์คนขับสามารถปิด/เปิด ฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้หรือไม่

ตอบ : ไม่สามารถเลือกเปิด/ปิดฟังก์ชั่นนี้ได้นะคะ

ถาม : ลูกค้าไม่มีหน้ากากอนามัย และไม่ยินยอมให้คนขับยกเลิกงาน จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ : พาร์ทเนอร์สามารถให้เหตุผลเรื่องสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับลูกค้าฟังได้ และเป็นนโยบายปฏิบัติที่สากลได้กำหนดไว้

ถาม : ฟังก์ชั่นต่างๆ จะเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่

ตอบ : ฟังก์ชั่นต่างๆ จะเริ่มอัปเดทให้ใช้ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564


ประกาศข้อมูล 20 เมษายน 2564