ระเบียบข้อตกลงของพาร์ทเนอร์คนขับ

 

ระเบียบข้อบังคับนี้เป็นแนวทางและมาตรฐานที่เราถือว่าพาร์ทเนอร์หรือผู้ขับขี่ของเราต้องรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่อ้างถึงใน ข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับโกเจ็ก สิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยสำหรับทุกคนบนแพลตฟอร์มรวมถึงป้องกันการละเมิดระบบของเรา จะไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ – การละเมิดใด ๆ อาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติบัญชีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของคุณ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

1.การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจร – เรากำหนดให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่ง ทำความคุ้นเคยกับกฎจราจรบนท้องถนนและกฎที่บังคับใช้กับใบอนุญาตขับขี่ของคุณรวมถึงใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันไม่เหมาะสม คุณต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในการตรวจสอบหรือสอบสวนใด ๆ ในการปฏิบัติงานของพวกเขา

2.ใบอนุญาตขับขี่ของคุณ – พาร์ทเนอร์สามารถให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มของเราได้ก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาตขับขี่และประกันการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ถูกต้องและไม่หมดอายุ และต้องพกใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจำตัวขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะติดตัวตลอดเวลาขณะขับรถบนแพลตฟอร์มของเราและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้หรือมีใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะของคุณไว้ในครอบครอง หากใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะของคุณถูกระงับหรือยกเลิก คุณต้องแจ้งให้โกเจ็กทราบและยุติการขับรถบนแพลตฟอร์มของเราทันที

3.ยานพาหนะของคุณ – พาร์ทเนอร์ต้องใช้ยานพาหนะที่ได้ลงทะเบียนกับโกเจ็กเพื่อให้บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มของเราเท่านั้นและต้องรักษานโยบายการประกันความรับผิดชอบที่ถูกต้องและต่อภาษีสำหรับรถของพาร์ทเนอร์ตลอดเวลา


ด้านความปลอดภัย

4.การบำรุงรักษายานพาหนะ – พาร์ทเนอร์ต้องบำรุงรักษารถของตนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน การปล่อยมลพิษและมาตรฐานความปลอดภัยอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมรวมถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถของคุณผ่านการตรวจสภาพรถประจำปีตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

5.หมายเลขทะเบียนรถ – เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขทะเบียนรถของพาร์ทเนอร์ได้แสดงอย่างถูกต้องบนแอปพลิเคชันโกพาร์ทเนอร์ หากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนรถ พาร์ทเนอร์ต้องส่งเอกสารรถที่ต้องการเปลี่ยนเข้ามาผ่านช่องทางในแอปพลิเคชัน ในหน้าเมนูหลัก เลือก “ช่วยเหลือ” พาร์ทเนอร์จะใช้รถคันใหม่เพื่อให้บริการบนแพลตฟอร์มของเราหลังจากที่คำขอได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

6.ความปลอดภัยบนท้องถนน –  พาร์ทเนอร์ต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและชีวิตของลูกค้าและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ด้วยการขับรถไม่ประมาทหรือเป็นอันตราย ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจร จำกัดความเร็วและกฎจราจรบนท้องถนน พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนสวมหมวกนิรภัยระหว่างการเดินทาง

7.การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่ขับรถภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ให้การบริการจะถูกระงับการสัญญาณถาวร

8.การรักษาสุขภาพ – ตรวจสอบสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณ ไม่ควรขับรถหากคุณรู้สึกไม่สบายหรืออยู่ระหว่างการใช้ยา นอกจากนี้ควรหยุดพักเป็นประจำเพื่อป้องกันความเมื่อยล้าบนท้องถนน


การบริการลูกค้าและความเป็นมืออาชีพ

9.บริการลูกค้า – เราหวังว่าพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเราจะให้บริการที่มีมาตรฐานสูงแก่ลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์มของเรา ปฏิบัติต่อลูกค้าของคุณด้วยความสุภาพและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลของพวกเขาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุด หากลูกค้าขอให้คุณใช้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งคุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเส้นทางที่ลูกค้าต้องการคุณต้องไปตามเส้นทาง GPS 

10.ความสะดวกสบายและความสะอาดของรถ – พาร์ทเนอร์ต้องรักษาความสะอาดยานพาหนะเพื่อให้อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

11.คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำ – เพื่อรักษาประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพบนแพลตฟอร์มโกเจ็ก พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่จะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำเพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มต่อไป หากคะแนนของคุณใกล้จะถึงคะแนนขั้นต่ำที่เรากำหนดพาร์ทเนอร์จะได้รับการแจ้งเตือน และหากคะแนนยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ หลังจากมีการแจ้งเตือนหลายครั้งบัญชีของคุณอาจถูกระงับ พาร์ทเนอร์อาจเปิดใช้งานบัญชีได้อีกครั้งหลังจากที่ได้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงคะแนนของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราได้ที่ช่องทาง “ช่วยเหลือ” ในหน้าเมนูหลักบนแพลตฟอร์ม

12.การยอมรับและปฏิเสธการให้บริการ – ทำการออนไลน์เมื่อพร้อมที่จะยอมรับการให้บริการเท่านั้น แม้พาร์ทเนอร์มีอิสระที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการให้บริการได้ตลอดเวลา การยกเลิกหรือเพิกเฉยต่อการตกลงให้บริการมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโกเจ็ก และอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกระงับชั่วคราว

13.การรับและส่งผู้โดยสาร – พาร์ทเนอร์ต้องอนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นและลงจากรถในสถานที่ที่ปลอดภัยและได้รับอนุญาต ห้ามยุติการเดินทางหรือกำหนดให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผล

14.ห้ามมิให้มีบุคคลที่สามหรือสัตว์เลี้ยงในรถ – สำหรับงานขนส่งคนโดยสาร พาร์ทเนอร์สามารถรับผู้โดยสารได้เพียงท่านเดียว และพาร์ทเนอร์ไม่ควรมีคนอื่นหรือสัตว์เลี้ยงขณะให้บริการขนส่งของหรืออาหารบนแพลตฟอร์มโกเจ็ก

15.การแต่งกาย – แต่งกายอย่างมืออาชีพในลักษณะที่ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อการขับขี่ ตามกฎทั่วไปคุณควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพกางเกงขายาวและรองเท้าหุ้มส้น

16.ห้ามมีการเรี่ยไร – ห้ามมิให้มีการชักชวนให้ผู้โดยสารทำการนัดแนะหรือจองเที่ยวการเดินทางเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด สิ่งนี้ทำให้พวกเขาและลูกค้า โกเจ็ก คนอื่น ๆ ไม่ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

17.การล่วงละเมิด – โกเจ็กไม่ยอมรับต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิด  การดูหมิ่นข่มขู่หรือพฤติกรรมการคุกคามของพาร์ทเนอร์อย่างเด็ดขาด  ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือผ่านสื่อออนไลน์  พาร์ทเนอร์ควรระวังความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารและอย่าถามคำถามส่วนตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของผู้โดยสาร ห้ามติดต่อลูกค้าหลังการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวใด ๆ หากมีกรณีที่พาร์ทเนอร์ได้รับการกล่าวหาว่าล่วงละเมิด ล่วงละเมิด คุกคาม หรือกระทำผิดทางเพศโกเจ็กจะรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18.การไม่เลือกปฏิบัติ – พาร์ทเนอร์ต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้าและไม่ปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ อายุ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือดูหมิ่นลูกค้า

19.การจัดการความขัดแย้ง – ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับลูกค้า อย่าเพิ่มความตึงเครียดใด ๆ ห้ามมีส่วนร่วมในพฤติกรรมหรือคำพูดที่ก้าวร้าวและรุนแรงกับลูกค้าซึ่งรวมถึงข้อพิพาททางวาจาการใช้ภาษาหยาบคายการทะเลาะวิวาทการคุกคามและการล่วงละเมิดไม่ว่าการเดินทางจะดำเนินต่อไปหรือสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางหรือลูกค้ารายใดรายหนึ่งรายงานไปยังทีมสนับสนุนของเราที่ drivercare.th@gojek.com หรือผ่านศูนย์ช่วยเหลือในแอปพลิเคชันของเรา เราจะช่วยคุณจัดการกับความขัดแย้งและดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่หมายเลข 191 และห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (แม้จะมีข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม) และแชร์เนื้อหาดังกล่าวบนช่องทางโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook Twitter Pantip) และแพลตฟอร์มการส่งข้อความผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ

20.ความมุ่งมั่นในการปรับปรุง – เราหวังว่าพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเราทั้งหมดจะมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการและพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะในทุกรูปแบบ คุณควรตรวจสอบและทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติของแอปฯ โกเจ็ก และแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่สามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล และช่องทางอื่น ๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดต่อไป ลูกค้าของคุณ


การรายงานเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

21.หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมทางอาญาหรือข้อพิพาทของลูกค้าในขณะที่ดำเนินการให้บริการโปรดรายงานเรื่องนี้ให้เราทราบโดยเร็วที่สุดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายใน 90 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ควรขอความช่วยเหลือก่อนโดยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ (191) หรือ ติดต่อ (1669) หากเกิดเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ

22.หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรทางถนนโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ (191) ทันที หากไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บให้เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัย
  • รวบรวมรายละเอียดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรวมถึงหมายเลขติดต่อ หมายเลขยานพาหนะ และภาพอุบัติเหตุ โดยเฉพาะความเสียหายต่อยานพาหนะ
  • ไปพบแพทย์หากคุณรู้สึกไม่ปกติ
  • หากคุณต้องการยื่นคำร้องประกันคุณต้องรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวไปยัง บริษัทประกันภัยของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
  • รายงานอุบัติเหตุให้เราทราบผ่านศูนย์ช่วยเหลือในแอปพลิเคชัน

การส่งคืนสิ่งของที่ลืมหรือสูญหาย

23.หากคุณพบของที่ลูกค้าลืมบนรถของคุณ โปรดรายงานเรื่องนี้ให้เราทราบทันทีผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือในแอปพลิเคชัน ลูกค้าจะมีเวลา 24 ชั่วโมง นับจากสิ้นสุดการเดินทางแต่ละครั้งเพื่อติดต่อพาร์ทเนอร์คนขับโดยใช้หมายเลขทริปที่ให้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดเวลาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการส่งคืนสิ่งของที่ลืมหรือสูญหาย หากลูกค้ายินยอมคุณสามารถส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงหรือฝากไว้กับทีมสนับสนุนของเราที่ GoHub หากคุณไม่ได้รับการติดต่อจากลูกค้าหลังจาก 24 ชั่วโมงจากสินค้าที่ลืมไว้ในรถของคุณคุณสามารถฝากของที่สูญหายไว้กับทีมสนับสนุนของเราที่ GoHub 


ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

24.การปฏิบัติตามข้อกำหนดการปกป้องข้อมูล  – โกเจ็กให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราเป็นอย่างมากและคาดว่าพาร์ทเนอร์จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน โปรดปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าที่คุณได้รับขณะขับรถไปกับเรา

25.การประมวลผลข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต – เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้ากับพาร์ทเนอร์ (เช่น ชื่อผู้ใช้ สถานที่รับและส่ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ห้ามรวบรวมข้อมูลลูกค้าอื่น ๆ (รวมถึงการถ่ายภาพหรือวิดีโอของลูกค้า) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา หรือเก็บรักษาและแบ่งปันข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการให้บริการแต่ละครั้งรวมถึงการบันทึกหรือถ่ายภาพหน้าจอของรายละเอียดของลูกค้าติดต่อลูกค้าหลังจากเสร็จสิ้น / ยกเลิกการเดินทาง (ยกเว้นกรณีสูญหาย – และรายการที่พบ) หรือแบ่งปันรายละเอียดของลูกค้าบนช่องทางโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook Twitter Pantip) หรือแพลตฟอร์มการส่งข้อความอื่น ๆ

26.การบันทึกในขณะขับขี่ – ห้ามติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงหรือวิดีโอที่บันทึกความเป็นส่วนตัวของลูกค้า พาร์ทเนอร์ไม่สามารถใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นโทรศัพท์มือถือเพื่อทำการบันทึกเสียงหรือภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตลอดการให้บริการลูกค้า 


การใช้แพลตฟอร์มอย่างมีความรับผิดชอบ

27.การละเมิดและการทุจริตการให้บริการของแพลตฟอร์มโกเจ็กหรือใช้แพลตฟอร์มของโกเจ็กในทางที่มิชอบในการให้ข้อมูลเท็จ มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเห็นชอบในการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บค่าบริการ ค่าโดยสาร การยิงงานเพื่อให้ได้อินเซนทีฟรวดเร็วขึ้น การปลอมแปลงออเดอร์เพื่อที่จะได้รับจำนวนค่าโดยสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีเจตนาโน้มน้าวให้ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อและบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับพิกัดที่ตั้งของคนขับ บัญชีผู้ใช้ของโกเจ็กที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือฉ้อโกงจะถูกระงับสัญญาณหรือปิดบัญชีผู้ใช้ของคนขับถาวร

28.การใช้แอปโกพาร์ทเนอร์ เวอร์ชันดัดแปลง (เช่น Fake GPS) ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงบริการคนขับของเราและส่งผลต่อความปลอดภัยของทั้งผู้ขับขี่และพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าใช้แอปดัดแปลงดังกล่าวจะถูกระงับสัญญาณทันที และโกเจ็กสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือดำเนินคดีต่อพาร์ทเนอร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

29.การระงับการทำธุรกรรมและการระงับการชำระเงิน – นอกเหนือจากการระงับหรือปิดใช้งานบัญชีของพาร์ทเนอร์ โกเจ็กอาจระงับการประมวลผลธุรกรรมใด ๆ หรือระงับยอดเงินในกระเป๋าเงินรายได้ของพาร์ทเนอร์ (รวมถึงเงินอินเซนทีฟ) หากเชื่อว่าจำนวนเงินนั้นเกี่ยวข้องหรือได้มาจากการทำธุรกรรม กิจกรรมฉ้อโกงผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม


การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของโกเจ็ก

30.บุคลากรของโกเจ็ก ทุกคนมีสิทธิได้รับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเรา เราขอให้คุณปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพในระดับเดียวกัน มุมมองที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางกายหรือทางวาจาความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือพฤติกรรมด้านอื่น ๆ พฤติกรรมคุกคามหรือล่วงละเมิดต่อบุคลากรของเราทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของเรา (รวมถึงภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ไม่ได้รับอนุญาตของบุคลากรของเราและการล่วงละเมิด หรือโจมตีหน้าโซเชียลมีเดียส่วนตัว) เราจะไม่ลังเลที่จะรายงานความผิดใด ๆ ที่กระทำต่อ โกเจ็ก และบุคลากรของโกเจ็กต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศข้อมูล 14 ธันวาคม 2563