ฟีเจอร์ใหม่ “รายละเอียดการชำระเงิน”

เคลียร์ชัด จัดเต็ม ทุกข้อสงสัย เพราะเราได้เพิ่ม “รายละเอียดการชำระเงิน” ลงบนฟีเจอร์ เพื่อช่วยให้พาร์ทเนอร์คนขับเข้าใจที่มาของการชำระเงินที่เกิดขึ้น ทั้งเงินสดที่เก็บจากลูกค้า กระเป๋าเงินคนขับ และรายได้สุทธิ โดยรายละเอียดการชำระเงิน จะแสดงเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ดังนี้

 

  1. เก็บเงินสด หมายถึง ยอดเงินทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์คนขับจะต้องเรียกเก็บเป็นเงินสดจากลูกค้า โดยในส่วนนี้จะมีรายละเอียด เช่น ค่าอาหาร, ค่าส่ง หรือค่าจอดรถ, ค่าบริการ GoFood, GoPay ลูกค้า / ส่วนลด และอื่นๆ
    • ค่าบริการ GoFood หมายถึง ค่าอาหารที่ลูกค้าชำระเงินโดยตรงกับทางแอป ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของพาร์ทเนอร์คนขับ เช่น ค่าขั้นต่ำในการสั่งอาหารที่เรียกเก็บจากลูกค้า เป็นต้น
    • GoPay ลูกค้า / ส่วนลด หมายถึง ลูกค้าเลือกชำระค่าอาหารผ่านระบบโกเพย์ (GoPay)  หรือส่วนลดต่างๆ ที่ลูกค้าใช้จากออเดอร์นั้น
  2. กระเป๋าเงินคนขับ แสดงถึง รายละเอียดการคำนวณยอดเงินในกระเป๋าเงินคนขับในออเดอร์นั้นๆ 
  3. รายได้สุทธิ หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์คนขับจะได้รับหลังจากหักค่าธรรมเนียมการรับงาน

ถามมา – ตอบไป

ถาม : พาร์ทเนอร์คนขับจะต้องเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าหรือไม่?

ตอบ : ไม่ต้องค่ะ พาร์ทเนอร์คนขับเรียกเก็บเงินสดจากลูกค้าได้เลยตรงช่อง เก็บเงินสด


ถาม : ผมจะได้ค่าส่ง / ค่าโดยสารเท่าเดิมหรือไม่?

ตอบ : ได้เท่าเดิมค่ะ เพราะรายละเอียดการชำระเงินเป็นเพียงการแสดงผลที่ชัดเจนขึ้นเท่านั้น


หากมีข้อสงสัย พาร์ทเนอร์คนขับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล drivercare.th@gojek.com หรือปุ่มช่วยเหลือในแอพฯ คนขับได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

ประกาศข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2563