💸 รายได้เพิ่ม ด้วยอัตราค่าเที่ยวพิเศษ 💸

😘 ขยายขอบเขตทดลองฟีเจอร์ใหม่ ให้มีรายได้ทั่วถึงมากขึ้น 😘

อัตราค่าเที่ยวพิเศษ (ตัวคูณ) คืออะไร? 🌈

คือฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้พาร์ทเนอร์คนขับ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มนั้นจะแสดงผลอยู่บน “รายได้พื้นฐาน” (ค่าเที่ยว) ที่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อมีงานเรียกเข้า อัตราค่าเที่ยวพิเศษจะใช้ได้กับงานที่เป็นโกฟู้ดเท่านั้น ปัจจุบันพาร์ทเนอร์คนขับทุกคนสามารถเห็นฟีเจอร์นี้ทุกคน

 

อัตราค่าเที่ยวพิเศษ (ตัวคูณ) จะแสดงผลช่วงเวลาใด?

ตัวคูณค่าเที่ยวจะปรากฎเมื่อปริมาณการเรียกงานจากลูกค้าสูง แต่ปริมาณพาร์ทเนอร์คนขับในพื้นที่และเวลานั้นมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วงฝนตก ชั่วโมงเร่งด่วน รวมไปถึงวันหยุดเทศกาลพิเศษ โกเจ็กจึงให้ตัวคูณค่าเที่ยวเพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับได้รับค่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 

ข้อดีของอัตราคาเที่ยวพิเศษ (ตัวคูณ) 💝

  • พาร์ทเนอร์คนขับได้รับค่าเที่ยวมากขึ้นจากอัตราปกติ
  • มีโอกาสได้รับงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณลูกค้าจะสั่งออเดอร์เยอะขึ้น

หมายเหตุ

ค่าเที่ยวอัตราปกติรวมกับค่าเที่ยวจากตัวคูณค่าเที่ยวจะถูกหักค่าธรรมเนียมการรับงาน 10% ดังนี้

ตัวอย่าง 1 ⭐

นาย A ได้รับงานโกฟู้ดระยะทาง 1 กม.ได้รับค่าเที่ยว 33 บาท และมีตัวคูณค่าเที่ยว 1.8 รวมเป็น 59 บาท หักค่าธรรมเนียมการรับงาน 10% (6 บาท) นาย A จะได้เงินค่าเที่ยวงานนี้ทั้งสิ้น 53 บาท

ตัวอย่าง 2 ⭐

นาย B ได้รับงานโกฟู้ดระยะทาง 1 กม.ได้รับค่าเที่ยว 33 บาท ไม่มีตัวคูณค่าเที่ยว หักค่าธรรมเนียมการรับงาน 10% (3 บาท) นาย B จะได้เงินค่าเที่ยวงานนี้ทั้งสิ้น 30 บาท

จากตัวอย่างจะพบว่าคนขับสองคนรับงานในระยะทางเท่ากัน ต่างกันตรงราคาค่าเที่ยวซึ่งเห็นได้ชัดว่าอัตราค่าเที่ยวพิเศษ (ตัวคูณ) ช่วยเพิ่มรายได้ให้พาร์ทเนอร์คนขับ


ถามมา – ตอบไป 🔔

ถาม : พาร์ทเนอร์คนขับจะได้งานที่มีอัตราค่าเที่ยวพิเศษ (ตัวคูณ) วันละกี่ครั้ง?

ตอบ : ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะ แต่อัตราค่าเที่ยวพิเศษ (ตัวคูณ) จะเกิดขึ้นได้เมื่อปริมาณการเรียกงานจากลูกค้าสูงเท่านั้นค่ะ

ถาม : ต้องมีคะแนนการรับงานกำหนดหรือไม่ ถึงมีโอกาสได้ค่าส่งเพิ่ม?

ตอบ : ไม่มีข้อจำกัดเรื่องคะแนนการรับงานค่ะ พาร์ทเนอร์คนขับมีสิทธิ์เห็นอัตราค่าเที่ยวพิเศษ (ตัวคูณ) แต่เราแนะนำให้พาร์ทเนอร์คนขับรักษาคะแนนการรับงานให้มากกว่า 85% ขึ้นไปเพื่อรับโบนัสอินเซนทีฟประจำวัน

ถาม : พาร์ทเนอร์คนขับที่เคยถูกระงับสัญญาณชั่วคราว มีสิทธิ์ได้รับตัวคูณค่าเที่ยวหรือไม่?

ตอบ : มีสิทธิ์ได้รับค่ะ

ถาม : สามารถเช็คได้จากตรงไหนว่า ออเดอร์ไหนมีอัตราค่าเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตอบ : เมื่อมีงานเด้งเข้ามาที่เครื่อง พี่ๆ คนขับสามารถตรวจสอบได้ตรงบริเวณแถบแสดงข้อมูลออเดอร์ จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์สีดำ และมีตัวเลขบอกว่างานดังกล่าวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

ถาม : งานโกไรด์และโกเซ็นต์ มีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าเที่ยวพิเศษหรือไม่?

ตอบ : ไม่ค่ะ เราให้ตัวคูณค่าเที่ยวเฉพาะงานโกฟู้ดเท่านั้นค่ะ

ถาม : หากตรวจสอบพบว่าตัวคูณมีการคำนวณผิดพลาด สามารถส่งเรื่องเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้หรือไม่?

ตอบ : หากพาร์ทเนอร์คนขับมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางปุ่มช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ถาม : ฟีเจอร์อัตราค่าเที่ยวพิเศษ จะปรากฎที่งานโกฟู้ดทุกออเดอร์หรือไม่? 

ตอบ : ฟีเจอร์อัตราค่าเที่ยวพิเศษจะเริ่มทดลองให้บริการบางออเดอร์ของงานโกฟู้ด หากฟีเจอร์เริ่มใช้แบบเต็มรูปแบบ เราจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ประกาศข้อมูล 30 เมษายน 2564