🥇ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการโกเจ็กไอดอล ภาค 2 (รอบที่ 2) 🥇

ขอแสดงความยินดีกับพาร์ทเนอร์คนขับทุกคนที่มีความตั้งใจในการให้บริการ จนได้คะแนน 5 ดาว และมีคอมเม้นท์ที่ดีจากลูกค้า สำหรับเงินรางวัล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเข้ากระเป๋าเงินของคนขับในวันที่ 12 ก.ค. 64 พาร์ทเนอร์คนขับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามข้อมูลด้านล่าง

🏆 รายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่มีคอมเม้นท์จากลูกค้าสูงสุด 20 คน 🏆

💸 รับรางวัลเงินโบนัส 100 บาท 💸

ลำดับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
1 กฤษณะ   0971622xxx
2   กายเพชร 0808868xxx
3 พูลสวัสดิ์ 0935769xxx
4 วัชระ  0886635xxx
5 สุพิชา  0990787xxx
6 ไอยคุปต์ 0627763xxx

 

🏆 รายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่มี 10 คอมเม้นท์จากลูกค้า 🏆

💸 รับรางวัลเงินโบนัส 70 บาท 💸

ลำดับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
1 จงรัก 0992213155
2 ฉัตรชัย 0864439394
3 ชาญชัย 0892587637
4 ธวัช 0942984061
5 นัฐกรณ์ 0825780645
6 บุญเลิศ 0852570765
7 ประเทือง 0909859812
8 ประศานต์ 0826797483
9 ปิยะ 0958323560
10 พงษ์ศักดิ์ 0832730206
11 พรรณเชษฐ 0945209988
12 สายันต์ 0972521034
13 สุทิวัส 0959326748
14 สุภาพ 0818990967
15 หทัยนัจ 0805678599
16 อดิเทพ 0953151848

🏆 รายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่มี 5 คอมเม้นท์จากลูกค้า 🏆

💸 รับรางวัลเงินโบนัส 25 บาท 💸

ลำดับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
1 กมลสินธุ์ 0882724xxx
2 กริน 0962294xxx
3 กฤษณพันธ์ 0950416xxx
4 กัมปนาท 0922615xxx
5 เกียรติพล 0932204xxx
6 ขวัญ 0840500xxx
7 จตุรพัตร์ 0814609xxx
8 จเร 0657560xxx
9 จำนงค์ 0866738xxx
10 จิรณัฐฐา 0623434xxx
11 จิรภัทร 0628120xxx
12 จิราพร 0830875xxx
13 จีระศักดิ์ 0649064xxx
14 ฉัตรชัย 0890758xxx
15 ชนากานต์ 0635017xxx
16 ชัยชิด 0988844xxx
17 ชัยนันท์ 0958800xxx
18 ชัยรัตน์ 0953594xxx
19 ชัยวัฒน์ 0957375xxx
20 ชัยวัฒน์ 0935250xxx
21 ชาญณรงค์ 0626257xxx
22 ชาติชาย 0985423xxx
23 ชาติอาชาไนย 0930278xxx
24 ชุลีรัตน์ 0638961xxx
25 ไชยนาท 0955621xxx
26 ฐิติพันธ์ 0627109xxx
27 ฐิติพันธ์ุ 0887946xxx
28 ณราวุฒิ 0981426xxx
29 ณัฐวัฒน์ 0954944xxx
30 ดาริสา 0930215xxx
31 ดิฐศาสตร์ 0952788xxx
32 ตะวัน 0840261xxx
33 ทรงชัย 0960436xxx
34 เทพโมฬี 0625365xxx
35 เทอดทูน 0851279xxx
36 ธนกร 0982644xxx
37 ธนกร 0984510xxx
38 ธนพล 0811419xxx
39 ธนะพัฒน์ 0807021xxx
40 ธวัช 0988437xxx
41 ธีรพัฒน์ 0957324xxx
42 ธีรวุฒิ 0897946xxx
43 ธันย์ธนัช 0898878xxx
44 นที 0645014169
45 นวพล 0628808xxx
46 นิกร 0886851xxx
47 นิรันดร์ 0922620xxx
48 นิรุตติ์ 0964212xxx
49 นเรศ 0958123xxx
50 บรรณภพ 0927476xxx
51 บุญชัย 0946955xxx
52 บุญเชิด 0935803xxx
53 ประภาส 0838395xxx
54 ประเวทย์วิทย์ 0848986xxx
55 ประเสริฐ 0649585xxx
56 ปรีชญา 0831985xxx
57 ปุญชรัสมิ์ 0961168xxx
58 ปุณณราธีร์ 0807923xxx
59 ปฐมพงศ์ 0809517xxx
60 ปรัชญา 0923242xxx
61 ปราโมทย์ 0613902xxx
62 ปิยะพงษ์ 0984717xxx
63 พิชญานนท์ 0929654xxx
64 พงศ์ธร 0992522xxx
65 พงษ์พันธุ์ 0624943xxx
66 พนิดา 0955947xxx
67 พรเทพ 0647907xxx
68 พรรณนิภา 0634936xxx
69 พรวิภา 0643268xxx
70 โพธิ์ภัทร 0882221xxx
71 ไพฑูรย์ 0971148xxx
72 ไพรวัลย์ 0833144xxx
73 ภัทรา 0943178xxx
74 ภัทธระ 0648466xxx
75 มนตรี 0923756xxx
76 มัณฑณศิลป์ 0642375xxx
77 มานะ 0649384xxx
78 รวิชญ์ 0989982xxx
79 รังสิมันตุ์ 0813329xxx
80 รัฐนันท์ 0972197xxx
81 ลลิตา 0957652xxx
82 วนิรุดต์ 0839430xxx
83 วศิน 0919972xxx
84 วิณัฐ 0962242xxx
85 วิทยา 0866051xxx
86 วิวัฒน์ 0944631xxx
87 วิวัฒน์ 0646059xxx
88 วิษณุ 0946860xxx
89 วิสิต ศรีสุภาพ 0629631xxx
90 วีระพล 0874993xxx
91 วีระพล 0991093xxx
92 วันชัย 0919372xxx
93 ศุภกฤต 0635897xxx
94 ศิริ 0839923xxx
95 สมชิด 0980972xxx
96 สมนึก 0989813xxx
97 สมโภช 0955623xxx
98 สมฤทัย 0942512xxx
99 สรชัช 0803989xxx
100 สราวุธ 0812452xxx
101 สัจจพัฒน์ 0837844xxx
102 สาคร 0805086xxx
103 สามารถ 0883607xxx
104 สามารถ 0816329xxx
105 สุริยัน 0924240xxx
106 สุวัฒน์ 0632349xxx
107 สาธิตา 0941028xxx
108 สุวรรณา 0944968xxx
109 หนิเลาะ 0610471xxx
110 หนึ่งฤทัย 0657539xxx
111 อดัม 0842233xxx
112 อดุลย์ 0982474xxx
113 อติรุจ 0943644xxx
114 อนุรักษ์ 0811427xxx
115 อนุศักดิ์ 0854233xxx
116 อนุสิทธิ์ 0855046xxx
117 อภิวัฒน์ 0957871xxx
118 อรรฆพร 0825073xxx
119 อรรถพันธ์ 0944611xxx
120 อรรถสิทธิ์ 0963982xxx
121 อัมพิกา 0800801xxx
122 อาทิตย์ 0944964xxx
123 อำภาพร 0849125xxx
124 เอกรินทร์ 0829078xxx
125 เอกรินทร์ 0614197xxx
126 เอกลักษณ์ 0639459xxx
127 เอนก 0983272xxx
128 อดิศักดิ์ 0863089xxx
129 อัมรี 0620892xxx
130 เอ๋ 0972324xxx

ประกาศข้อมูล 11 กรกฎาคม 2564