💓ประกาศรายชื่อพาร์ทเนอร์คนขับที่ได้รับรางวัลในโครงการ “โกเจ็กไอดอล” รอบ 2 💓

ผ่านไปแล้วเรียบร้อยค่ะกับกิจกรรมท้าลมหนาว “โกเจ็กไอดอล” บัดนี้เราได้รายชื่อผู้โชคดีจำนวน 100 คน สำหรับครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย พาร์ทเนอร์คนขับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ค่ะ

 

รายชื่อผู้ที่ได้รางวัลครั้งที่ 2
กฤษฎา รัตนxxx พินิจ ตั้งสิทธิxxx
กฤษณะ จิรศรีxxx พิมพ์ผกา ท้วมxxx
กู้พอ บุษบาxxx พีรพงษ์ จันทร์xxx
คมสัน อังคณาxxx พีรพนธ์ อิทธิxxx
คูณ ขันxxx พูลธรัตน์ สลางxxx
จงรัก อภัxxx พูลสวัสดิ์ จันทะxxx
ชนุดม อุดมxxx เพ็ญจันทร์ ไกรสุxxx
ชมบุญ ใจxxx ภวัต ประคองxxx
ชัยรัตน์ นิ่มxxx ภานุวัฒน์ ผิวxxx
ชาญชัย วิวัฒนาxxx มนตรี มาราxxx
ชาญชัย วังxxx มนตรี อ่อนxxx
ชิตพล กันxxx ยุทธนา โคตรxxx
ฐานพัฒน์ พัฒนxxx รวิชญ์ อาสน์xxx
ณรงค์ อยู่xxx ลักเร่ เดโชxxx
ณัฐวุฒิ จอมxxx เลิศพงศ์ รุ่งวัชxxx
ณัฐวุฒิ มั่นxxx วนิดา ปัจxxx
ณัฐวุฒิ ศรีทองxxx วนิรุดต์ หอมxxx
ณัฐสุรีย์ สีแดxxx วันชัย คงสุxxx
ดาริสา ธรรมxxx วิไลภรณ์ ชำนาญxxx
ถนัสชัย ไชยxxx วิศรุต โคxxx
เทอดไชย นิยะxxx วิษณุ จันทxxx
ธนะพล จันทร์xxx แวหะมะ มะxxx
ธวัช คอสุxxx ศราวุธ แสนxxx
ธัญญะ มาประxxx ศักดิ์ชาย ไชยxxx
ธัญธิตา เมืองxxx ศิริรักษ์ เบ้าxxx
ธัญวลัย ศิลป์อxxx ศิลัฐวิชญ์ ศิวธxxx
ธารารัตน์ สุนทรxxx ศุภชาติ วิริยะเชษฐ์xxx
ธีรวัต อรุณพิxxx ศุภวิชญ์ สังขะxxx
ธีรวุฒิ เอกปัญxxx สมชาย แซ่xxx
ธีรศานต์ เดxxx สมศักดิ์ ธงxxx
ธีระพงษ์ วงค์xxx สมาน บูxxx
นพพล น้อยxxx สากล เจริญxxx
นรพนธ์ จันทนาxxx สายชล สิทธิxxx
นิธิพงษ์ ณรงค์xxx สายัณห์ โสดาxxx
นิพพิชฌน์ ละครxxx สายันต์ เอxxx
นุจรี ขำxxx สิทธิชัย บุญรับxxx
บุญเลิศ สุทธิกิxxx สุพิชา โหรxxx
บุญทัน คำxxx สุรชีพ ปัจสุxxx
ปติกร ปาจีนบูรxxx เสฏฐวุฒิ ศรีxxx
ประเสริฐ นุตตะxxx โสภณ ปาxxx
ประเสริฐ อัครชัยxxx อดุลย์ ไกรxxx
ประมวล บุญxxx อธิพงษ์ วัดxxx
ปิยทัศน์ แก้วประxxx อนุวัฒน์ ทองxxx
ปุญชรัสมิ์ สุดวิxxx อรอุมา นาสูxxx
พงศ์พรหม วรรณxxx อรอุมา สุกxxx
พนิดา แก้วxxx อาคม บำรุงบุญxxx
พรนภา ดำรงxxx อายุบ วาxxx
พรรณเชษฐ ชิ้นxxx อำนาจ นาคพะxxx
พลพรรค ถมยาxxx อิทธิพล ภานุxxx
พิชิต สีหะxxx เอกพงษ์ พนาxxx

รางวัลที่ได้รับ

  • เงินโบนัสเงินสดรางวัลละ 100 บาท ซึ่งจะทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินคนขับ ในวันที่ 25 ม.ค. 64 
  • กรอบรูปโปรไฟล์ของพาร์ทเนอร์คนขับบนแอปฯ โกพาร์ทเนอร์ จะทำการเปลี่ยนให้ในวันที่ 20 ม.ค. 64 และ คงสภาพไปอีก 1 เดือน 

 

สำหรับรอบถัดได้มีการเริ่มแล้ว พาร์ทเนอร์สามารถติดตามรายละเอียดได้ 👉 ที่นี่