ลดทันที 10 บาท! เพียงจ่ายค่า GET WIN ผ่าน GET PAY

โปรสุดคุ้ม! ทุกการเดินทางกับ GET เพียงใช้บริการเรียกวิน หรือ GET WIN และเลือกจ่ายค่าบริการด้วยกระเป๋า GET PAY รับสิทธิพิเศษ ลดทันที 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ก.ค. 2562

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ก.ค. 2562
  2. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการใช้ GET PAY ชำระค่าบริการเรียกวินหรือ GET WIN เท่านั้น
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Save more with GET! Simply request your GET WIN ride, and pay via your GET PAY e-wallet. Get an automatic discount of 10THB, valid between 8 – 31 July 2019.

T&C:

  • The promotion is valid between 8 – 31 July 2019.
  • The promotion is exclusively available for GET WIN payment via GET PAY.
  • Terms & conditions are subject to change without prior notice.