แจ้งอัพเดตเวลาทำการของแอพพลิเคชั่น GET

 

 

GET ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้ความร่วมมือตามประกาศกรุงเทพมหานคร GET ของดให้บริการทุกบริการตั้งแต่เวลา 00:01 น. – 05:00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ในระหว่างนี้ ศูนย์บริการลูกค้ายังคงให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทาง Facebook และอีเมล care@getthailand.com GET ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ และไม่ต้องกักตุนอาหารกันนะคะ เพราะ GET พร้อมให้บริการทุกวันตั้งแต่ 05:01 น. เป็นต้นไป

 


 

To cooperate with the Announcement of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), GET services will be closed during 00:01 – 05:00 hrs, daily, from April 2, 2020 until further notice. Our Call Center continues to operate 24/7 via Facebook and email at care@getthailand.com. Please stay safe during this period and don’t hoard food as we will be ready to serve you at 05:01 hrs every day.