แจ้งประกาศเวลาให้บริการของแอพพลิเคชั่น GET

 

 

GET ขอแจ้งให้ทราบว่า GET ของดให้บริการทุกบริการตั้งแต่เวลา 21:00 น. – 04:00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ (7 เมษายน 2563) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างนี้ ศูนย์บริการลูกค้ายังคงให้บริการทั้งทาง Facebook: GET Thailand Official และอีเมล care@getthailand.com

GET ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ และเราจะพร้อมให้บริการทุกวันตั้งแต่ 04:01 น. เป็นต้นไป

 


 

New Service Hours Announcement: GET services will be closed during 09:00 pm – 04:00 am, daily, from today (April 7, 2020), until further notice.

Our Call Center continues to operate via Facebook and email at care@getthailand.com.

Please stay safe during this period and we will be ready to serve you at 04:01 hrs every day.