บริการ GET ซื้อให้ @เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรียม

เปิดให้บริการเวลา 10.00 – 20.00 น.

 

ขั้นตอนการรับงานเก็ทฟู้ดประเภท บูธ GET @เอ็มควอเทียร์🍓
 • สังเกตหน้าจอตอนรับงาน หากมีคำว่า [ GET Foodhall ] ใต้ชื่อร้านอาหาร นั่นหมายความว่าคนขับได้รับงาน GET Food ที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารด้วยตนเอง 🚨
  • จุดจอดรถ ชั้น G ด้านข้างทางเข้าตึกอาคาร A ตรงซอยสุขุมวิท 35 พิเศษเฉพาะคนขับGETเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ฟรีค่าจอดรถในบริเวณที่กำหนดเพียงคนขับใส่เสื้อแจ๊คเก็ตGET หากไม่ได้จอดรถในจุดที่กำหนด คนขับต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดรถด้วยตนเอง👔

จุดจอดรถ ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น G

  • จุดรอสินค้า  ชั้น G บริเวณลานหน้าน้ำตก จุดด้านข้างร้าน Mozza

จุดรอสินค้า ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น G

 •  
 • เมื่อไปถึงเอ็มควอเทียร์ให้ไปที่จุดรอสินค้าชั้น G เพื่อตรวจสอบสถานะของออเดอร์ ทางจอมอนิเตอร์🏪

 • ให้สังเกตสถานะรายการสั่งซื้อทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บูธGETประกอบด้วย 3 สถานะได้แก่             
   • ออเดอร์ใหม่ มายถึง เจ้าหน้าที่ได้รับรายการสั่งซื้อแล้ว 
   • อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อ หมายถึง เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสั่งซื้ออาหารให้แก่คุณ   
   • พร้อมรับอาหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ทำการสั่งซื้ออาหารเรียบร้อยแล้ว  สามารถนำอาหารไปส่งให้แก่ลูกค้าได้ทันที
   • จุดรับสินค้า ชั้น B อาคาร C ประตูทางเข้า เยื้องร้าน Starbucks บริเวณ Food Court ข้างจุดแลกการ์ด

จุดรับสินค้า ห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น B

 • เวลารออาหารโดยประมาณ 15-20 นาที หากครบ 20นาทีแล้ว สถานะยังไม่เปลี่ยนเป็น”พร้อมรับอาหาร”ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บูธเก็ทเบอร์ 091-772-7518 หากออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็น “พร้อมรับอาหาร”คนขับจึงรับและนำอาหารไปส่งลูกค้าได้
 • ตรวจสอบรายการอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีรายการที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่บูธเก็ททันที
 • เมื่อตรวจสอบแล้วว่ารายการอาหารถูกต้อง จึงนำอาหารไปส่งและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า📸

ขั้นตอนการรับงานเก็ทฟู้ดประเภท บูธ GET @เอ็มโพเรียม🍓
  • สังเกตหน้าจอตอนรับงาน หากมีคำว่า [GET Foodhall] ใต้ชื่อร้านอาหาร นั่นหมายความว่าคนขับได้รับงาน GET Food ที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารด้วยตนเอง 🚨

  • จุดจอดรถ อยู่ที่ชั้น B3 บริเวณจุดจอดรถมอเตอร์ไซด์ Delivery หลังจุดรับบัตร คนขับจอดรถได้ฟรีเมื่อสวมเสื้อ GET หากไม่ได้จอดรถในจุดที่กำหนด คนขับต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดรถด้วยตนเอง👔

จุดจอดรถห้างเอ็มโพเรียม ชั้น B3     

 

  • จุดรอรับสินค้า ชั้น B3 ตรงข้ามบริเวณจุดจอดรถมอเตอร์ไซด์ Delivery

จุดรอสินค้าห้างเอ็มโพเรียม ชั้น B3 

 

  • จุดรับสินค้า ชั้น B3 ตรงข้ามบริเวณจุดจอดรถมอเตอร์ไซด์ Delivery

จุดรับสินค้าห้างเอ็มโพเรียม ชั้น B3 

 

  • เมื่อไปถึงเอ็มโพเรียมให้ไปจุดรอสินค้าชั้น B3 เพื่อรออาหารประมาณ15-20นาที หากอาหารอยู่ในสถานะ “พร้อมรับอาหาร” เจ้าหน้าที่บูธเก็ทจะแจ้งคนขับให้มารับอาหารที่บูธเก็ท หากคนขับรออาหารนานเกิน 20 นาทีให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บูธเก็ท 🏪
  • ตรวจสอบรายการอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีรายการที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่บูธเก็ททันที
  • เมื่อตรวจสอบแล้วว่ารายการอาหารถูกต้อง จึงนำอาหารไปส่งและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรับงาน GET ซื้อให้ 
  • คนขับไม่ต้องไปซื้ออาหารเอง 
  • แต่งกายสุภาพใส่เสื้อแจ๊คเก็ตเก็ท
  • จอดรถในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น หากจอดรถในบริเวณอื่นต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง และห้ามเรียกเก็บค่าจอดรถจากลูกค้า
  • หากลูกค้าต้องการแก้ไขรายการเมนูอาหารหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ ให้คนขับรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ซื้ออาหารทันที เพื่อทำการแก้ไขรายการอาหาร 📞
  • ถ่ายรูปใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ประจำบูธ GET  และระบุราคาอาหารลงในแอพ ฯ ให้ถูกต้องทุกครั้ง                

ถามมา-ตอบไป 🍒

ถาม : คนขับต้องซื้ออาหารหรือไม่?

ตอบ : ไม่ต้องซื้ออาหาร เพราะมีเจ้าหน้าที่ทำการซื้ออาหารให้ คนขับมีหน้าที่รอรับอาหารและชำระเงินค่าอาหารให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น


ถาม : คนขับจะรับอาหารได้ตอนไหน?

ตอบ :  สำหรับบูธเก็ท เอ็มควอเทียร์ คนขับสามารถสังเกตสถานะรายการสั่งซื้อทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการบูธ GET หากเลขออเดอร์อยู่ในสถานะ “พร้อมรับอาหาร” หมายถึงคนขับสามารถรับอาหารและนำส่งให้แก่ลูกค้าได้ หากคนขับรอนานเกิน 20 นาทีแนะนำให้ไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บูธเก็ทค่ะ

           สำหรับบูธเก็ท เอ็มโพเรียม คนขับต้องนั่งรออาหารในจุดรอสินค้าชั้น B3 ประมาณ 15-20นาที ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บูธเก็ททันที 


ถาม : จุดบริการบูธ GET อยู่ที่ใด?

ตอบ : บูธGET เอ็มควอเทียร์ อยู่ที่ฟู้ดคอร์ท ชั้น B,บูธ GET เอ็มโพเรียม 


ถาม : หากลูกค้าขอยกเลิกออเดอร์หลังจากที่คนขับได้อาหารแล้ว ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : พี่คนขับจะต้องทำเรื่องเคลมค่าอาหารตามปกติ


ถาม : หากลูกค้าต้องการเพิ่มรายการสั่งซื้อ ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : ให้คนขับรีบทำการติดต่อร้านค้าและแจ้งรายการสั่งซื้อที่ถูกเพิ่มโดยเร็วที่สุด


ถาม : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการอาหารที่ราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ารายการเดิม สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการอาหารสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะเมนูอาหารที่มีราคาเท่ากับรายการอาหารเดิมเท่านั้น เช่นกรณี 1 ลูกค้าขอเปลี่ยนรายการอาหาร ซึ่งรายการที่สั่งก่อนหน้าราคา 75 บาท แต่รายการใหม่ที่ลูกค้าขอเปลี่ยนราคา 100 บาท จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ลูกค้าต้องเปลี่ยนเมนูที่ราคา 75 บาทเท่ากันเท่านั้น 


ถาม : หากคนขับหาจุดจอดรถไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ให้สังเกตสื่อที่มีโลโก้ GET 


ถาม : หากจุดจอดรถที่กำหนดเต็ม สามารถจอดบริเวณอื่นได้หรือไม่

ตอบ : สามารถจอดได้ แต่คนขับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดรถด้วยตนเอง และห้ามเรียกเก็บค่าจอดรถจากลูกค้า


 

แก้ไขข้อมูลเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563

กลับสู่หน้าหลัก