บริการ GoFood FOODHALL

@เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรียม

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา  10:00 – 20:00 น.

 

ขั้นตอนการรับงานโกฟู้ดประเภท GoFood FOODHALL @เอ็มควอเทียร์🍓
 • สังเกตหน้าจอตอนรับงาน หากมีคำว่า EMQUARTIER FOODHALL (เอ็มควอเทียร์) นั่นหมายความว่าพาร์ทเนอร์คนขับได้รับงาน GoFood ที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารด้วยตนเอง 🚨
 • จุดจอดรถอยู่ชั้น B ใกล้ร้าน Auto Spa พิเศษเฉพาะพาร์ทเนอร์คนขับ Gojek เท่านั้นที่ได้สิทธิ์ฟรีค่าจอดรถในบริเวณที่กำหนดเพียงใส่เสื้อแจ๊คเก็ต Gojek หากไม่ได้จอดรถในจุดที่กำหนด พาร์ทเนอร์คนขับต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดรถด้วยตนเอง👔

จุดจอดรถห้างเอ็มควอเทียร์ ชั้น B

 • เมื่อไปถึงเอ็มควอเทียร์ให้ไปที่บูธเก็ทชั้น B เพื่อตรวจสอบสถานะของออเดอร์ ทางจอมอนิเตอร์🏪
 • ให้สังเกตสถานะรายการสั่งซื้อทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บูธ Gojek ประกอบด้วย 3 สถานะได้แก่             
   • ออเดอร์ใหม่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้รับรายการสั่งซื้อแล้ว 
   • อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อ หมายถึง เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสั่งซื้ออาหารให้แก่คุณ   
   • พร้อมรับอาหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ทำการสั่งซื้ออาหารเรียบร้อยแล้ว  สามารถนำอาหารไปส่งให้แก่ลูกค้าได้ทันที

บูธGojek เอ็มควอเทียร์ ชั้น B

 • เวลารออาหารโดยประมาณ 15-20 นาที หากครบ 20 นาทีแล้ว สถานะยังไม่เปลี่ยนเป็น”พร้อมรับอาหาร”ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บูธโกเจ็กทันที หากออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็น “พร้อมรับอาหาร” พาร์ทเนอร์คนขับจึงรับและนำอาหารไปส่งลูกค้าได้
 • ตรวจสอบรายการอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีรายการที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่บูธโกเจ็กทันที
 • เมื่อตรวจสอบแล้วว่ารายการอาหารถูกต้อง จึงนำอาหารไปส่งและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า📸

ขั้นตอนการรับงานโกฟู้ดประเภท บูธ GoFood Foodhall @เอ็มโพเรียม🍓
  • สังเกตหน้าจอตอนรับงาน หากมีคำว่า EMPORIUM FOODHALL (เอ็มโพเรียม) นั่นหมายความว่าพาร์ทเนอร์คนขับได้รับงาน GoFood ที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารด้วยตนเอง 🚨
  • จุดจอดรถอยู่ที่ชั้น B3 พิเศษเฉพาะพาร์ทเนอร์คนขับ Gojek เท่านั้นที่ได้สิทธิ์ฟรีค่าจอดรถในบริเวณที่กำหนดเพียงใส่เสื้อแจ๊คเก็ต Gojek หากไม่ได้จอดรถในจุดที่กำหนด พาร์ทเนอร์คนขับต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดรถด้วยตนเอง👔

จุดจอดรถห้างเอ็มโพเรียม ชั้น B3     

ห้องรับรอง ชั้น B3

บูธGojek เอ็มโพเรียม ชั้น 4

  • เมื่อไปถึงเอ็มโพเรียมให้ไปห้องรับรอง ชั้น B3 เพื่อรออาหารประมาณ15-20 นาที หากอาหารอยู่ในสถานะ “พร้อมรับอาหาร” เจ้าหน้าที่บูธโกเจ็กจะโทรแจ้งคนขับให้ขึ้นมารับอาหารที่บูธ หากคนขับรออาหารนานเกิน 20 นาทีให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บูธโกเจ็กชั้น 4 🏪
  • ตรวจสอบรายการอาหารให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีรายการที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่บูธเก็ททันที
  • เมื่อตรวจสอบแล้วว่ารายการอาหารถูกต้อง จึงนำอาหารไปส่งและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

ข้อควรปฏิบัติเมื่อรับงาน GoFood Foodhall
  • คนขับไม่ต้องไปซื้ออาหารเอง 
  • แต่งกายสุภาพใส่เสื้อแจ๊คเก็ตโกเจ็ก
  • จอดรถในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น หากจอดรถในบริเวณอื่นต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง และห้ามเรียกเก็บค่าจอดรถจากลูกค้า
  • หากลูกค้าต้องการแก้ไขรายการเมนูอาหารหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ ให้คนขับรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ซื้ออาหารทันที เพื่อทำการแก้ไขรายการอาหาร 📞
  • ถ่ายรูปใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ประจำบูธ Gojek  และระบุราคาอาหารลงในแอปให้ถูกต้องทุกครั้ง                

ถามมา-ตอบไป 🍒

ถาม : พาร์ทเนอร์คนขับต้องซื้ออาหารหรือไม่?

ตอบ : ไม่ต้องซื้ออาหาร เพราะมีเจ้าหน้าที่ทำการซื้ออาหารให้ พาร์ทเนอร์คนขับมีหน้าที่รอรับอาหารและชำระเงินค่าอาหารให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น


ถาม : พาร์ทเนอร์คนขับจะรับอาหารได้ตอนไหน?

ตอบ :  สำหรับบูธโกเจ็ก เอ็มควอเทียร์ พาร์ทเนอร์คนขับสามารถสังเกตสถานะรายการสั่งซื้อทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการบูธ Gojek หากเลขออเดอร์อยู่ในสถานะ “พร้อมรับอาหาร” หมายถึงพาร์ทเนอร์คนขับสามารถรับอาหารและนำส่งให้แก่ลูกค้าได้ หากพาร์ทเนอร์คนขับรอนานเกิน 20 นาทีแนะนำให้ไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บูธโกเจ็กค่ะ

           สำหรับบูธโกเจ็ก เอ็มโพเรียม พาร์ทเนอร์คนขับต้องนั่งรออาหารในห้องรับรองชั้น B3 ประมาณ 15-20นาที เจ้าหน้าที่บูธจะโทรแจ้งให้ขึ้นมารับอาหารที่บูธโกเจ็ก หากพาร์ทเนอร์คนขับรอนานเกิน 20 นาทีให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บูธโกเจ็กชั้น 4 


ถาม : จุดบริการบูธ Gojek อยู่ที่ใด?

ตอบ : บูธGojek เอ็มควอเทียร์ อยู่ที่ฟู้ดคอร์ท ชั้น B,บูธ Gojek เอ็มโพเรียม อยู่ที่ฟู้ดคอร์ท ชั้น 4


ถาม : หากลูกค้าขอยกเลิกออเดอร์หลังจากที่พาร์ทเนอร์คนขับได้อาหารแล้ว ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : พาร์ทเนอร์คนขับจะต้องทำเรื่องเคลมค่าอาหารตามปกติ


ถาม : หากลูกค้าต้องการเพิ่มรายการสั่งซื้อ ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : ให้พาร์ทเนอร์คนขับรีบทำการติดต่อร้านค้าและแจ้งรายการสั่งซื้อที่ถูกเพิ่มโดยเร็วที่สุด


ถาม : หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการอาหารที่ราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ารายการเดิม สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการอาหารสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะเมนูอาหารที่มีราคาเท่ากับรายการอาหารเดิมเท่านั้น เช่นกรณี 1 ลูกค้าขอเปลี่ยนรายการอาหาร ซึ่งรายการที่สั่งก่อนหน้าราคา 75 บาท แต่รายการใหม่ที่ลูกค้าขอเปลี่ยนราคา 100 บาท จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ลูกค้าต้องเปลี่ยนเมนูที่ราคา 75 บาทเท่ากันเท่านั้น 


ถาม : หากพาร์ทเนอร์คนขับหาจุดจอดรถไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ให้สังเกตสื่อที่มีโลโก้ Gojek 


ถาม : หากจุดจอดรถที่กำหนดเต็ม สามารถจอดบริเวณอื่นได้หรือไม่

ตอบ : สามารถจอดได้ แต่พาร์ทเนอร์คนขับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจอดรถด้วยตนเอง และห้ามเรียกเก็บค่าจอดรถจากลูกค้า


 

แก้ไขข้อมูลเมื่อ 28 กันยายน 2563

กลับสู่หน้าหลัก