ระเบียบและขั้นตอนของการเป็นคนขับโกเจ็ก

ขอขอบคุณพี่ๆ คนขับที่แสดงความสนใจเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของโกเจ็ก เราได้เตรียมสิ่งจำเป็นและควรรู้ก่อนการรับงานให้พี่ๆ ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อน ไปอ่านกันได้เลยค่ะ! 

ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการสมัครพาร์ทเนอร์คนขับโกเจ็ก

 1. เตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการกรอกรายละเอียดการสมัคร ดังนี้

สำหรับผู้สมัครใช้มอเตอร์ไซค์รับ-ส่ง

 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์(เล่มเขียว) พร้อม พรบ. 
 • รูปถ่ายรถสองด้าน ด้านหน้าและด้านหลังรถเห็นป้ายทะเบียนชัดเจน 
 • บัตรเหลือง (เฉพาะผู้สมัครป้ายเหลือง)
 • สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อพาร์ทเนอร์)
 • เอกสารยินยอมให้ใช้รถ (กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ) ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ ระบุ “ยินยอมให้… ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัคร) ใช้รถเพื่อร่วมรับงานกับโกเจ็ก” พร้อมให้เจ้าของรถเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

เฉพาะผู้สมัครเป็น GoRunner ที่ใช้จักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ในการส่งอาหาร

 • บัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อพาร์ทเนอร์)
 • รูปถ่ายผู้สมัครคู่กับพาหนะอื่น ๆ เช่น จักรยาน

*ผู้สมัครใช้มอเตอร์ไซค์รับ-ส่ง ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี 

*ผู้สมัครใช้จักรยาน หรือสกู๊ตเตอร์ ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 16 – 55 ปี 

 หากอายุเท่ากับหรือมากกว่า 55 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร*


ขั้นตอนการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับโกเจ็ก 

 1. พาร์ทเนอร์สามารถสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับใหม่ โดยสมัครผ่านแอปพลิเคชัน โกพาร์ทเนอร์ และ เลือก ลงทะเบียน 
 • กรอกข้อมูล และ แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
 • หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน และ ทำแบบทดสอบ

2. ศึกษาวิธีการใช้งานจากวิดีโอออนไลน์ให้ละเอียด และครบถ้วนทุกเนื้อหา

3. ทำแบบทดสอบความเข้าใจต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ทำจะต้องทำให้ผ่าน

4. คนขับจะต้องทำการโอนเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์คนขับทันทีตามขั้นตอนในแบบฟอร์ม

5. หลังจากที่คนขับทำการโอนเงินค่าอุปกรณ์คนขับจำนวน 500 บาท (เสื้อ+กล่อง) พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน ตามรูป จะมีการจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ (จัดส่งฟรี) หากผลการตรวจสอบยอดการซื้อเรียบร้อย บริษัทจะทำการเปิดระบบให้กับคนขับค่ะ

หมายเหตุ หากพาร์ทเนอร์คนขับไม่ทำการซื้ออุปกรณ์ จะไม่ได้รับการเปิดระบบจนกว่าจะดำเนินการซื้ออุปกรณ์ค่ะ 

 

ขั้นตอนการส่งผลตรวจประวัติอาชญากรรม

 1. กรณีที่ผู้สมัครมีผลตรวจประวัติอาชญากรรมอยู่แล้ว (สามารถส่งผลได้ 👉 ที่นี่)
 2. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลตรวจประวัติอาชญากรรม

หากพาร์ทเนอร์คนขับยังไม่มีผลตรวจประวัติ พาร์ทเนอร์ยังสามารถวิ่งรับงานได้ปกติ แต่ยังต้องส่งผลตรวจเข้ามาภายใน 30 วันหลังจากที่เปิดระบบเรียบร้อย หากไม่ส่งจะถูกปิดระบบชั่วคราว โดยพาร์ทเนอร์ต้องไปดำเนินการตรวจเองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่งผลตรวจเข้ามาที่ปุ่มช่วยเหลือ สามารถดูวิธีการตรวจได้ 👉 ที่นี่

 • หากไม่พบประวัติอาชญากรรม คนขับสามารถรับงานได้ตามปกติ
 • หากพบประวัติอาชญากรรม โกเจ็กจะพิจารณาคดีของคนขับตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด หากคดีของคนขับผ่านเงื่อนไขสามารถรับงานได้ตามปกติ หากไม่ผ่านเงื่อนไขคนขับจะถูกปิดระบบ และไม่สามารถขอคืนเงินค่าอุปกรณ์คนขับได้

คดีเข้าข่ายต้องห้ามเข้าร่วมธุรกิจขนส่งตามระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ 1 – ข้อ 6.1  ไม่สามารถร่วมงานขนส่งกับโกเจ็กได้ ไม่ว่าจะสิ้นสุดคดีมานานกี่ปีแล้วก็ตาม

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม

หากพาร์ทเนอร์คนขับต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีเอกสารไม่เรียบร้อย สามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชั่น โดยไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์อีกรอบ 

 


(6) ถามมา – ตอบไป (FAQ)

 • Q: หากคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คนขับสามารถทำข้อสอบอีกครั้งได้หรือไม่?
 • A: พาร์ทเนอร์สามารถทำข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะผ่าน 80% 
 • Q: แอปฯ GoPartner ใช้กับโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ iOS ได้หรือไม่?
 • A: ไม่ได้ แอปฯ GoPartner ยังใช้ได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น
 • Q: คนขับสามารถสมัครได้กี่ประเภท?
 • A: คนขับ 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้นค่ะ
 • Q: ยังไม่ได้ไปตรวจประวัติ สามารถเปิดระบบรับงานได้หรือไม่
 • A: พาร์ทเนอร์ที่ระบบเปิดแล้ว สามารถรับงานได้ แต่จำเป็นต้องส่งผลตรวจประวัติภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดระบบรับงาน
 • Q: ซื้ออุปกรณ์ไปแล้ว ผลประวัติไม่ผ่านสามารถคืนเงินได้หรือไม่
 • A: ตามเงื่อนไขที่แจ้งให้ทราบก่อนซื้ออุปกรณ์ ถ้าหากซื้ออุปกรณ์ไปแล้ว แล้วพบว่าผลประวัติอาชญากรรมไม่ผ่าน จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • Q: ถ้าไม่ซื้ออุปกรณ์ สามารถเปิดระบบรับงานได้หรือไม่
 • A: ไม่ได้ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มซื้ออุปกรณ์คนขับทันที หลังจากที่ทำแบบทดสอบผ่านค่ะ

ช่องทางการติดต่อ Gojek

หากพาร์ทเนอร์คนขับมีปัญหา หรือต้องการติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทางคือ ปุ่มช่วยเหลือคนขับ และอีเมล ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 


เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความร่วมมือกับทางภาครัฐเมื่อได้รับการเปิดระบบแล้ว ขอความร่วมมือพาร์ทเนอร์คนขับทำ แบบบันทึกการบริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ เพียงครั้งเดียวและ ทำแบบประเมินจากโครงการไทยเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด ก่อนออกไปรับงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมในสถานการณ์โควิด-19

แก้ไขข้อมูลเมื่อ 6 ม.ค. 2564