เก็ทเปลี่ยนช่องทางแจ้งรายละเอียดอินเซนทีฟ

เก็ทจะเปลี่ยนช่องทางการให้ข้อมูลอินเซนทีฟกับคนขับจากกล่องจดหมาย (Inbox) มาเป็นการ์ดข้อความบนหน้าแอพฯ โดยมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. นี้เป็นต้นไปนะคะ


วิธีการตรวจสอบการ์ดข้อความ

  1. เปิดที่หน้าแอพฯ คนขับ และการ์ดข้อความจะปรากฎอยู่ด้านล่าง
  2. ใช้มือเลื่อนการ์ดข้อความเพื่อต้องการอ่านข้อความทั้งหมด
  3. กดข้อความสีน้ำเงินขวาล่างเพื่อต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  4. ศึกษาภาพตัวอย่างได้ตามที่ปรากฎ

ประกาศข้อความเมื่อ 28 พฤศจิกายน