วิธีการเคลมค่าอาหารเก็ทฟู้ด

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป การขอเคลมค่าอาหารจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น พาร์ทเนอร์สามารถดำเนินการเคลมอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งก็คือการใช้ปุ่ม “ช่วยเหลือ” ในแอพฯ คนขับเก็ท ดังนั้น เราจึงจะมาแนะนำเงื่อนไขการขอเคลมค่าอาหารและวิธีการยื่นคำขอเคลมค่าอาหารดังนี้

กรณีที่สามารถเคลมค่าอาหารได้

 • ซื้ออาหารมาแล้วติดต่อลูกค้าไม่ได้
 • เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปส่งอาหาร เช่น เกิดการเฉี่ยว ชน หรือล้ม ทำให้อาหารได้รับความเสียหาย (ทั้งนี้พาร์ทเนอร์จะต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าอาหารเสียหายตอนเกิดอุบัติเหตุ)
 • ลูกค้ายกเลิกหลังพาร์ทเนอร์ได้ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว 
 • ลูกค้าเรียกงานซ้ำ ทั้งนี้พาร์ทเนอร์ต้องยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว

กรณีที่ไม่สามารถเคลมค่าอาหารได้

 • อาหารเสียหายจากความประมาทของพาร์ทเนอร์เอง เช่น ตกหล่น ถูกกระแทก หรือถูกเหวี่ยงระหว่างการจัดส่ง
 • ซื้ออาหารผิด ร้านทำให้ผิด หรือซื้ออาหารนอกเหนือรายการ
 • ซื้ออาหารไม่ตรงกับสาขาที่ระบุไว้
 • มีหลักฐานการเคลมไม่ครบถ้วน
 • กรณีอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเคลม

กรณีขอค่าเคลมอาหารผ่านปุ่ม “ช่วยเหลือ”

การขอเคลมค่าอาหาร พาร์ทเนอร์สามารถใช้ปุ่ม “ช่วยเหลือ” ในแอพฯ คนขับเก็ท ในขณะรับงานหรือหลังกดจบงานในการส่งหลักฐานเพื่อขอเคลมค่าอาหาร โดยมีขั้นตอนการขอเคลมค่าอาหาร 2 ตำแหน่ง ดังนี้

 

 1. พาร์ทเนอร์ยังไม่กดจบงาน (ยังรับงานอยู่)
  • คนขับเข้าไปที่ปุ่มเมนู ช่วยเหลือ
  • เลือกปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์
  • เลือก ฉันต้องการเคลมค่าอาหาร
  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานที่เตรียมไว้

 

 

2.  พาร์ทเนอร์กดจบงานเรียบร้อยแล้ว

 • คนขับเข้าไปที่ปุ่มเมนู ช่วยเหลือ
 • เลือกปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์
 • เลือก “ปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวการเดินทาง”
 • เลือก ฉันต้องการเคลมค่าอาหาร
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานที่เตรียมไว้

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเคลมค่าอาหารมีดังนี้

 1. ราคาอาหาร
 2. รูปประวัติการโทรหาลูกค้า (โดยเว้นระยะการโทรทุก 5 นาที จนครบ 3 ครั้ง)
 3. รูปอาหารทุกรายการ
 4. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี

เมื่อพาร์ทเนอร์กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานที่ส่งมา หากข้อมูลครบถ้วน พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินค่าอาหารคืนตามจริง (สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / ออเดอร์) ภายในระยะเวลา 7 วันทำการหลังจากที่เข้ามาติดต่อ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ยอดกระเป๋าเงินคนขับหรือข้อความทาง SMS


ข้อควรรู้

 • กรณีมูลค่าอาหารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท ระบบจะทำการอนุมัติค่าเคลมอาหารให้แก่พาร์ทเนอร์ภายใน 1 วันทำการ และคนขับจะทราบผลการขอเคลมค่าอาหารทาง SMS
 • กรณีมูลค่าอาหาร 800 บาทขึ้นไป พาร์ทเนอร์จะต้องนำอาหารมาส่งที่เก็ท สำนักงานใหญ่ชั้น 20 เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และเก็ทจะมีค่าขนส่งตามหน้าแอพฯ และชดเชยเดินทางในการเข้ามาที่บริษัทอีก 70 บาท / งาน (หากระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตร จากจุดที่ลูกค้าเรียกมายังเก็ทสำนักงานใหญ่) ทั้งนี้ต้องส่งเรื่องผ่านปุ่ม “ช่วยเหลือ” ในแอพฯ คนขับเก็ทก่อน หากอยู่นอกเหนือเวลาทำการคนขับต้องนำอาหารมาให้กับเจ้าหน้าที่ในวันทำการถัดไป 
 • กรณีที่ถูกปฏิเสธว่าไม่ผ่านเงื่อนไขการเคลม เช่น ขาดเอกสารบางอย่าง พาร์ทเนอร์สามารถกรอกแบบฟอร์มผ่านปุ่มช่วยเหลือ เข้ามาใหม่ได้อีกครั้ง แต่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนะคะ

ถามมา – ตอบไป

Q : การขอค่าเคลมอาหารจะต้องอยู่ในเงื่อนไขใดบ้าง?

A :  ซื้ออาหารมาแล้วติดต่อลูกค้าไม่ได้, เกิดอุบัติเหตุจากการถูกคู่กรณีเช่น เกิดการเฉี่ยว ชน หรือล้ม ทำให้อาหารเสียหาย, ลูกค้า / ระบบเรียกงานซ้ำ, ซ้อน

Q : พาร์ทเนอร์สามารถเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ทันทีเลยหรือไม่หากต้องการเคลมอาหาร?

A : พาร์ทเนอร์ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่สำนักงานเพื่อติดต่อค่าเคลม ยกเว้นกรณีที่การขอค่าเคลมมีมูลค่า 800 บาทขึ้นไป คนขับต้องนำอาหารที่ไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเอามาให้เจ้าหน้าที่เก็ทที่ชั้น 20     

Q : พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินค่าอาหารคืนกี่วันหลังจากเข้ามาติดต่อขอค่าเคลมอาหาร?

A : พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลักฐานในการการขอค่าเคลมจะต้องถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้นะคะ 

Q : พาร์ทเนอร์ต้องขอเคลมภายในเวลาเท่าไหร่?

A : พาร์ทเนอร์ต้องขอเคลมไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่รับงาน ผ่านช่องทางแอพฯ คนขับที่ปุ่ม ”ช่วยเหลือ”

Q : ทำอย่างไร หากร้านอาหารไม่มีใบเสร็จ?

A : ให้พาร์ทเนอร์ถ่ายรูปเซลฟี่หน้าร้านกับอาหารให้ชัดเจน ศึกษาวิธีการถ่ายรูป คลิก

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Facebook: GET Driver ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ


อัปเดตข้อมูลเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563