วิธีการเคลมค่าอาหาร GoFood

ประกาศ! เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ –  30 มิ.ย.64 การเคลมอาหารทุกออเดอร์ พาร์ทเนอร์คนขับไม่ต้องนำอาหารมาส่งที่ GoHub สำนักงานใหญ่ชั้น 20 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานใหญ่ปิดทำการ หากพาร์ทเนอร์คนขับต้องการเคลมค่าอาหารสามารถส่งเรื่องและหลักฐานมาที่ปุ่ม “ช่วยเหลือ” ทั้งนี้ในขั้นการตอนถ่ายรูปอาหาร ขอให้พาร์ทเนอร์คนขับถ่ายรูปอาหารให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบค่

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขอยกเลิกรับอาหารในขณะที่พาร์ทเนอร์คนขับได้รับอาหารไว้ในมือ ไม่ต้องตกใจไปค่ะ พาร์ทเนอร์สามารถติดต่อเข้ามาขอค่าเคลมอาหารได้ ซึ่งการขอเคลมค่าอาหารดำเนินการง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เพราะพาร์ทเนอร์สามารถขอเคลมค่าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งก็คือการใช้ปุ่ม “ช่วยเหลือ” ในแอป GoPartner ดังนั้น เราจึงจะมาแนะนำเงื่อนไขการขอเคลมค่าอาหารและวิธีการยื่นคำขอเคลมค่าอาหารดังนี้

กรณีที่สามารถเคลมค่าอาหารได้

 • ซื้ออาหารมาแล้วติดต่อลูกค้าไม่ได้
 • เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปส่งอาหาร เช่น เกิดการเฉี่ยว ชน หรือล้ม ทำให้อาหารได้รับความเสียหาย (ทั้งนี้พาร์ทเนอร์จะต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าอาหารเสียหายตอนเกิดอุบัติเหตุ)
 • ลูกค้าเรียกงานซ้ำ ทั้งนี้พาร์ทเนอร์ต้องยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว

กรณีที่ไม่สามารถเคลมค่าอาหารได้

 • อาหารเสียหายจากความประมาทของพาร์ทเนอร์เอง เช่น ตกหล่น ถูกกระแทก หรือถูกเหวี่ยงระหว่างการจัดส่ง
 • ซื้ออาหารผิด ร้านทำให้ผิด หรือซื้ออาหารนอกเหนือรายการ
 • ซื้ออาหารไม่ตรงกับสาขาที่ระบุไว้
 • มีหลักฐานการเคลมไม่ครบถ้วน
 • กรณีอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเคลม

วิธีขอค่าเคลมอาหารผ่านปุ่ม “ช่วยเหลือ”

การขอเคลมค่าอาหาร พาร์ทเนอร์สามารถใช้ปุ่ม “ช่วยเหลือ” ในแอป GoPartner ในขณะรับงานในการส่งหลักฐานเพื่อขอเคลมค่าอาหาร โดยมีขั้นตอนการขอเคลมค่าอาหาร ดังนี้

 


หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเคลมค่าอาหารมีดังนี้

 1. ราคาอาหาร
 2. รูปประวัติการโทรหาลูกค้าหรือการแชท (โดยเว้นระยะการโทรทุก 5 นาที จนครบ 3 ครั้ง)
 3. รูปอาหารทุกรายการ
 4. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี

เมื่อพาร์ทเนอร์คนขับกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานที่ส่งมา หากข้อมูลครบถ้วน พาร์ทเนอร์คนขับจะได้รับเงินค่าอาหารคืนตามจริง (สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / ออเดอร์) ภายในระยะเวลา 7 – 14 วันทำการหลังจากที่ส่งเรื่องเข้ามา โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ยอดกระเป๋าเงินคนขับหรือข้อความทาง SMS


ข้อควรรู้

 • กรณีที่ถูกปฏิเสธว่าไม่ผ่านเงื่อนไขการเคลม เช่น ขาดเอกสารบางอย่าง พาร์ทเนอร์คนขับสามารถกรอกแบบฟอร์มผ่านปุ่มช่วยเหลือ เข้ามาใหม่ได้อีกครั้ง แต่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนะคะ

ถามมา – ตอบไป

Q : การขอค่าเคลมอาหารจะต้องอยู่ในเงื่อนไขใดบ้าง?

A :  ซื้ออาหารมาแล้วติดต่อลูกค้าไม่ได้, เกิดอุบัติเหตุจากการถูกคู่กรณีเช่น เกิดการเฉี่ยว ชน หรือล้ม ทำให้อาหารเสียหาย, ลูกค้า / ระบบเรียกงานซ้ำ,ซ้อน

Q : พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินค่าอาหารคืนกี่วันหลังจากเข้ามาติดต่อขอค่าเคลมอาหาร?

A : พาร์ทเนอร์จะได้รับเงินคืนภายใน 7 – 14  วันทำการ ทั้งนี้หลักฐานในการการขอค่าเคลมจะต้องถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้นะคะ 

Q : พาร์ทเนอร์ต้องขอเคลมภายในเวลาเท่าไหร่?

A : พาร์ทเนอร์ต้องขอเคลมไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่รับงาน ผ่านช่องทางแอป GoPartner ที่ปุ่ม ”ช่วยเหลือ”

Q : ทำอย่างไร หากร้านอาหารไม่มีใบเสร็จ?

A : ให้พาร์ทเนอร์ถ่ายรูปเซลฟี่หน้าร้านกับอาหารให้ชัดเจน ศึกษาวิธีการถ่ายรูป คลิก

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ปุ่มช่วยเหลือและอีเมล drivercare.th@gojek.com


อัปเดตข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน 2564