ระเบียบข้อบังคับสำหรับคนขับโกเจ็ก

 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพคนขับ 

 

หมายเหตุ 

  1. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายงานคุณภาพการบริการของคนขับย้อนหลัง 1 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการตามบทลงโทษพร้อมแจ้งเตือนให้คนขับรับทราบทุกครั้งผ่านทางแอพฯ คนขับ
  2. กรณีคนขับถูกระงับสัญญาณชั่วคราว 24 หรือ 72 ชม. เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดระบบจะเปิดการรับงานให้อัตโนมัติ
  3. กรณีคนขับได้รับข้อความเเจ้งเตือน ระงับสัญญาณชั่วคราวเพื่ออบรมใหม่ คนขับจำเป็นต้องเข้ามาอบรมที่บริษัทฯ หลังจากที่เข้ามาอบรมเรียบร้อยเเล้ว ระบบจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งภายใน 24 ชม.และเวลาทำการ หากไม่ดำเนินการระบบจะปิดจนกว่าคนขับดำเนินการเรียบร้อย
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ตามเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาทต่อวิธีการและผลการพิจารณา ให้ถือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการทำงาน

ทุกสัปดาห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพด้านบริการ จะดำเนินการพิจารณาเเละกำหนดบทลงโทษคนขับ จากข้อมูลการทำงานคนขับย้อนหลัง 1 อาทิตย์ โดยตรวจสอบจากข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายังบริษัท 2 ส่วนคือ

  1. การร้องเรียนผ่านช่องทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือทางเฟสบุ๊ค
  2. ลูกค้าประเมินคุณภาพการบริการหลังจากงานเสร็จสิ้นผ่านแอปพลิเคชั่น

ฝ่ายควบคุมคุณภาพคนขับ จะพิจารณาเคสและดำเนินการลงโทษคนขับ โดยแบ่งแยกกลุ่มคนขับตามหัวข้อของบทลงโทษเเละดำเนินการลงโทษคนขับตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมส่งข้อความเเจ้งเตือนให้คนขับรับทราบทุกครั้งในการดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาเคสทุกวันศุกร์และดำเนินการลงโทษคนขับในวันจันทร์สัปดาห์ถัดไป

 

จะทำอย่างไร? หากถูกแจ้งให้เข้ามาอบรมใหม่อีกครั้ง

หากคนขับได้รับแจ้งว่าถูกปิดระบบชั่วคราวและให้เข้ามาอบรมใหม่อีกครั้ง ให้เข้ามาอบรมที่ :GoHub – อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 20 รอบอบรม : วันจันทร์ , พุธ ,ศุกร์ (รอบ 10.00 น. , 14.00 น. และรอบ 16.00 น.) ยกเว้น : เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังไม่เปิดให้เข้าอบรมค่ะ 


ฝ่ายบริหารงานความเสี่ยง


หากข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล drivercare.th@gojek.com หรือปุ่มช่วยเหลือในแอป คนขับได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

อัพเดทข้อมูลเมื่อ 25  กันยายน 2563