ฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

ปัจจุบัน “เก็ท” มีผู้ใช้บริการมากมาย ทั้ง คนขับ ลูกค้า และร้านค้าซึ่งบริษัทมีความต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการทั้งหมด ดังนั้นทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการทุกฝ่าย

นโยบายที่เกี่ยวกับการทุจริต และ พรบ. คอมพิวเตอร์

หากคนขับมีข้อสงสัยจากคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานคนขับ สามารถเข้าไปปุ่มเมนูช่วยเหลือในแอพฯ คนขับและปฏิบัติตามภาพดังนี้
  2. หากผลการชี้แจ้งมีความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ว่าคนขับไม่ได้มีพฤติกรรมทุจริต ระบบจะเปิดใช้งานตามปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะมีการแจ้งผ่านทาง SMS และสวัสดิการซึ่งคนขับพึงได้รับจะคืนให้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดระบบ
  3. หากผลการชี้แจงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนขับไม่ได้มีพฤติกรรมทุจริต คนขับจะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการ ผ่านทาง SMS

 

 


หากข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 📞 : 02-0263533 ตลอด 24 ชั่วโมง

อัพเดทข้อมูลเมื่อ 17 มีนาคม 2563