ขั้นตอนการตรวจประวัติอาชญากรรม “โกเจ็ก”

โกเจ็ก คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เเละเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกประเภทการให้บริการไม่ว่าจะเป็น GoRide, GoFood, GoSend ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โกเจ็กจึงได้ดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมคนขับระหว่างได้มีการสมัครและอบรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบและเงื่อนไขของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครของคนขับ

 

ขั้นตอนการส่งตรวจประวัติอาชญากรรม


  1. อบรมเป็นคนขับโกเจ็กพร้อมกรอกข้อมูลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
  2. พาร์ทเนอร์คนขับทำการตรวจประวัติอาชญากรรมและทำการส่งเอกสารเข้ามายืนยันกับเจ้าหน้าที่
  3. หากข้อมูลตรวจพบประวัติอาชญากรรมที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากโกเจ็ก โกเจ็กจะส่งข้อความผ่านทางแอพฯและทาง SMS กับคนขับ
  4. บริษัทฯ จะทำปิดระบบและทำการคืนเงินจากกระเป๋าเงินให้คนขับทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ภายใน 30 วันทำการ

 

คดีที่ไม่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมกลุ่มที่ 1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และเสรีภาพ

  • ฆ่าผู้อื่น หรือพยายามฆ่าผู้อื่น

  • ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

  • ข่มขืนกระทำชำเรา

  • กระทำอนาจาร หรือเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจาร

  • พรากผู้เยาว์

  • ข่มขืนใจโดยใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อาวุธ หรือร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป

  • หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น

  • บุกรุก

กลุ่มที่ 2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

  • ปล้นทรัพย์
  • ชิงทรัพย์
  • วิ่งราวทรัพย์
  • ลักทรัพย์
  • กรรโชกทรัพย์
  • รีดเอาทรัพย์
  • ฉ้อโกงประชาชน
  • รับของโจร

กลุ่มที่ 3. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก

  • ความผิดฐานขับขี่ขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

  • ความผิดฐานขับขี่ขณะเสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

กลุ่มที่ 4. ความผิดตามกฎหมายเฉพาะ

  • ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   • ผลิต/นำเข้า/ส่งออก

   • จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย

   • ครอบครอง

   • เสพยาเสพติด

  • ความผิดเกี่ยวอาวุธและวัตถุระเบิด

   • อาวุธปืนสงคราม

   • อาวุธปืนธรรมดา

   • วัตถุระเบิด

  • ความผิดเกี่ยวกับวัตถุ สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

  • ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี


กรณีคนขับมีข้อสงสัยเรื่องผลคดี สามารถเข้ามาติดต่อชี้แจงได้ดังนี้

หลังจากที่คนขับได้รับข้อความเเจ้งเตือนปิดระบบ เรื่อง ประวัติอาชญากรรม และต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง สามารถเข้ามาติดต่อที่บริษัทได้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อความแจ้งเตือน

สถานที่ติดต่อ         : GoHub ชั้น 20
วันเเละเวลาติดต่อ  : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบ     : เอกสารทางคดีหรือใบบริสุทธิ์, สำเนาบัตรประชาชน และใบคำร้องขออุทธรณ์ (ใบคำร้องนี้เขียนที่บริษัทเมื่อมาติดต่อเท่านั้น)
ระยะเวลาพิจารณา : เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาและแจ้งผลให้คนขับรับทราบผ่านทาง SMS ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่คนขับมายื่นเรื่องอุทธรณ์ 


ถามมา – ตอบไป

Q : คนขับโกเจ็กทุกคนต้องทำการตรวจประวัติอาชญากรรมหรือไม่?

A : ผู้สมัครขับแอพฯ โกเจ็กต้องทำการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคน


Q : หากคนขับมีประวัติอาชญากรรม สามารถวิ่งงานได้อยู่หรือไม่?

A : คนขับไม่สามารถรับงานได้และจะถูกปิดระบบ หากพ้นกำหนดตามปีที่บริษัทกำหนด คนขับสามารถกลับมาสมัครขับโกเจ็กได้


Q : หากถูกปิดระบบ คนขับจะได้รับเงินคืนจากกระเป๋าเงินคนขับหรือไม่?

A : บริษัทจะทำการโอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ ภายใน 30 วันทำการค่ะ


หากข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล drivercare.th@gojek.com หรือปุ่มช่วยเหลือในแอปฯ คนขับได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

อัพเดทข้อมูลเมื่อ 17 มีนาคม 2563