ระเบียบข้อบังคับสำหรับคนขับเก็ท

 

เพราะเก็ทคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในทุกบริการของเก็ท ไม่ว่าจะเป็นเก็ทวิน เก็ทเดลิเวอรี่ และเก็ทฟู้ด คนขับจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น คนขับต้องพึงระวังไว้เสมอในการให้บริการแต่ละครั้ง และเก็ทจึงกำหนดระเบียบข้อบังคับสำหรับคนขับเก็ท

 

  • ฝ่ายควบคุมคุณภาพคนขับ อ่าน
  • ฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการทุจริต อ่าน
  • ฝ่ายตรวจสอบประวัติอาชญากรรม อ่าน