ระเบียบข้อบังคับสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับโกเจ็ก

 

เพราะโกเจ็กคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในทุกบริการของโกเจ็ก ไม่ว่าจะเป็นโกไรด์ โกเซ้นท์และโกฟู้ด คนขับจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น คนขับต้องพึงระวังไว้เสมอในการให้บริการแต่ละครั้ง และโกเจ็กจึงกำหนดระเบียบข้อบังคับสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับโกเจ็ก

 

  • ฝ่ายควบคุมคุณภาพคนขับ อ่าน
  • ฝ่ายตรวจสอบและป้องกันการทุจริต อ่าน
  • ฝ่ายบริหารความเสี่ยง อ่าน