วิธีการเคลมค่าอาหารโกฟู้ด 💸

โกเจ็กเข้าใจถึงปัญหาการถูกยกเลิกงานโดยลูกค้า หรือการติดต่อลูกค้าไม่ได้หลังจากที่กำลังไปส่งอาหาร ด้วยเหตุนี้ โกเจ็กจึงมีค่าเคลมอาหารให้แก่คนขับเพียงคุณมีเอกสารครบถ้วน โกเจ็กก็จะจ่ายค่าเคลมให้กับคนขับ จะมีวิธีการอย่างไรไปดูกัน

กรณีที่สามารถเคลมค่าอาหารได้

 • ซื้ออาหารมาแล้วติดต่อลูกค้าไม่ได้
 • เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปส่งอาหาร เช่น เกิดการเฉี่ยว ชน หรือล้ม ทำให้อาหารได้รับความเสียหาย (ทั้งนี้คนขับจะต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าอาหารเสียหายตอนเกิดอุบัติเหตุ)
 • ลูกค้ายกเลิกหลังคนขับได้ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว 
 • ลูกค้าเรียกงานซ้ำ ทั้งนี้คนขับต้องยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว

กรณีที่ไม่สามารถเคลมค่าอาหารได้

 • อาหารเสียหายจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ตกหล่น ถูกกระแทก หรือถูกเหวี่ยงระหว่างการจัดส่ง
 • ซื้ออาหารผิด ร้านทำให้ผิด หรือซื้ออาหารนอกเหนือรายการ
 • ซื้ออาหารไม่ตรงกับสาขาที่ระบุไว้
 • มีหลักฐานการเคลมไม่ครบถ้วน
 • กรณีอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเคลม

ขั้นตอนการติดต่อเคลมอาหาร

 1. เมื่อถึงจุดส่งอาหารแชทหรือโทรติดต่อลูกค้า อย่างน้อย 3 ครั้ง (ควรมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 3 นาที)
 2. บันทึกหน้าจอการโทรติตต่อ / บันทึกแชทกับทางลูกค้า
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางปุ่มช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จะแนะนำการเคลมอาหารให้กับคนขับ (หากคนขับกดจบงานเองจะไม่สามารถเคลมได้ทุกกรณี) 

กรณีขอค่าเคลมอาหารที่โกเจ็กสำนักงานใหญ่ ชั้น 20

หากคนขับต้องการขอรับเงินคืน ให้เข้ามาที่GoHub สำนักงานใหญ่ชั้น 20 เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อน โดยคนขับจะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. รูปหน้าจอการเเชท / รูปประวัติการโทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
 2. บันทึกหน้าจอหมายเลขงาน
 3. ใบเสร็จตัวจริงจากร้านอาหาร
 4. อาหารที่ซื้อมา 

เมื่อเตรียมหลักฐานเรียบร้อย เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์จะให้กรอกแบบฟอร์มที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ และแนบหลักฐานส่ง (ข้อ 1-4) จากนั้นบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานที่ส่งมา หากข้อมูลครบถ้วน คนขับจะได้รับเงินค่าอาหารคืนตามจริง (สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / ออเดอร์) ค่าขนส่งตามหน้าแอป และชดเชยเดินทางในการเข้ามาที่บริษัทอีก 70 บาท / งาน ภายในระยะเวลา 7 วันทำการหลังจากที่เข้ามาติดต่อ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ยอดกระเป๋าเงินคนขับ

กรณีขอค่าเคลมอาหารแบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกสบาย คนขับสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอค่าเคลมอาหารคืนได้ด้วยตนเอง หากราคาอาหารในออเดอร์นั้นไม่เกิน 300 บาท และระยะทางจากปลายทางมายัง โกเจ็กสำนักงานใหญ่มากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ต้องได้รับการยืนยันจากคอลเซ็นเตอร์ของโกเจ็กก่อน โดยคนขับจะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. รูปหน้าจอการเเชท / รูปประวัติการโทรยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า
 2. บันทึกหน้าจอหมายเลขงาน
 3. ภาพถ่ายใบเสร็จตัวจริง
 4. ภาพถ่ายอาหาร
 5. ภาพถ่ายคนขับเซลฟี่กับบริเวณจุดส่งอาหาร

เมื่อเตรียมหลักฐานเรียบร้อย ให้คนขับกรอกแบบฟอร์มที่ได้รับจากคอลเซ็นเตอร์ และแนบหลักฐานส่ง (ข้อ1-5) จากนั้นบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานที่ส่งมา หากข้อมูลครบถ้วน คนขับจะได้รับเงินค่าอาหารคืนตามความจริง (สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / ออเดอร์) และค่าขนส่งตามหน้าแอปภายในระยะเวลา 7 วันทำการหลังจากที่เข้ามาติดต่อ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ยอดกระเป๋าเงินคนขับ


ถามมา – ตอบไป

Q : การขอค่าเคลมอาหารจะต้องอยู่ในเงื่อนไขใดบ้าง?

Aซื้ออาหารมาแล้วติดต่อลูกค้าไม่ได้, เกิดอุบัติเหตุจากการถูกคู่กรณีเช่น เกิดการเฉี่ยว ชน หรือล้ม ทำให้อาหารเสียหาย, ลูกค้า / ระบบเรียกงานซ้ำ, ซ้อน


Q : คนขับสามารถเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ทันทีเลยหรือไม่หากต้องการเคลมอาหาร?

A : คนขับจะต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทุกครั้งก่อนเข้ามาติดต่อ


Q : คนขับจะได้รับเงินค่าอาหารคืนกี่วันหลังจากเข้ามาติดต่อขอค่าเคลมอาหาร?

A : คนขับจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลักฐานในการการขอค่าเคลมจะต้องถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้นะคะ 


Q : กรณีขอค่าเคลมอาหารทางออนไลน์เป็นอย่างไร?

A : ค่าอาหารที่ซื้อจะต้องไม่เกิน 300 บาทและระยะทางจากปลายทาง มายัง GoHub สำนักงานใหญ่จะต้องมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป


Q : คนขับต้องขอเคลมภายในเวลาเท่าไหร่?

A : คนขับต้องขอเคลมไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่รับงาน


Q : หากเป็นช่วงวันหยุด คนขับสามารถขอค่าเคลมอย่างไร?

A : กรณีที่เป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือนักขัตฤกษ์อื่นๆ ให้คนขับกรอกแบบฟอร์มขอค่าเคลมอาหารออนไลน์ และนำอาหารมาให้ในวันเปิดทำการถัดไปได้


Q : ทำอย่างไร หากร้านอาหารไม่มีใบเสร็จ?

A : ให้คนขับถ่ายรูปเซลฟี่หน้าร้านกับอาหารให้ชัดเจน ศึกษาวิธีการถ่ายรูป คลิก

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ปุ่มช่วยเหลือในแอพฯ GoPartner และอีเมล drivercare.th@gojek.com


 

ประกาศข้อมูลเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ้