ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันโควิด-19

สำหรับคนขับที่ได้รับประกันโควิด-19 อย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญสำหรับการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า/คน  20,000 บาท

ระยะเวลาคุ้มครอง 24 มี.ค. 2563 – 24 มี.ค. 2564 เวลา 23.59 น. (ระยะเวลา 1 ปี)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1-99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  • การเจ็บป่วย และ/หรือการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนานอกอาณาเขตประเทศไทย
  • แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Coronavirus desease (COVID-19) และ/หรือ ถูกกักตัวโดยภาครัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
  • ไม่รับประกันภัยหากเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus desease (COVID-19) และกลับเข้ามาในประเทศไทยไม่ถึง 14 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
    • (รายชื่อประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus desease (COVID-19)) ณ วันที่ 26 ก.พ. 2563 ได้แก่ จีน, เกาหลีใต้, ไตหวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, อิตาลี, อิหร่าน
    • (รายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavisus desease (COVID-19)))
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ / คำแนะนำการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์

Line : @PPThailand