อาการของโรคโควิด-19 ผู้ป่วยมักมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายอาจมีอาการปอดอักเสบขั้นรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้  เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ,จามของผู้ป่วย ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าจะไอหรือจามควรหากระดาษชำระมาปิดปากหากไม่มีกระดาษชำระยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้งไม่ควรไอ จามใส่มือ หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค หากมีอาการเข้าข่ายของโรคโควิด-19 ให้งดรับงาน และแจ้งทางไลน์ @getster2w ที่แถบเมนู”แจ้งเป็นผู้ป่วยหรือเสี่ยงเป็น COVID-19″


แนวทางการปฏิบัติตัวของคนขับและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

เก็ทมีแนวทางการปฏิบัติตัวมาให้คนขับปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด-19 รวมถึงแจ้งข้อมูลด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ในกทม.และปริมณฑล เพื่อให้คนขับเตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย


จุดรับอาหารในห้างสรรพสินค้า ช่วงสถานการณ์ COVID-19 

นอกจากนี้เก็ทมีคำแนะนำเรื่องสถานที่รับอาหารในห้างสรรพสินค้า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  ห้างสรรพสินค้าได้กำหนดจุดรับอาหารดังนี้


จุดจอดรถ

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ MBK Center

 • บริเวณจุดบริการรถแท๊กซี่ ทางออกชั้น G หน้า Tops Market

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเก้า (The Nine Center Rama9)

 • พื้นที่หน้าหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค (Paradise Park)ศูนย์การค้า พาราไดซ์ เพลส  (Paradise Place)

 • จุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ ซอยศรีนครินทร์ 57

ศูนย์การค้าสยามสแควร์

 • ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย
 • หน้าร้านยูซุ ราเมน (สยามสแควร์ซอย3)
 • ด้านข้างอาคารสยามกิตติ์ (สยามสแควร์ซอย8)
 • ด้านหน้าร้านเชสเตอร์กิลล์ (สยามแสควร์ซอย 3)

คำแนะนำการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 2. การสื่อสารกับผู้อื่น ให้เน้นสื่อสารผ่านการแชท หากจำเป็นต้องสื่อสารกันให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
 3. หมั่นล้างมือด้วยสบู่ตลอดวัน 
 4. พกพาเจลล้างมือเพื่อใช้ทำความสะอาดมือทั้งก่อนและรับอาหาร รวมถึงก่อนและหลังการรับประทานอาหารด้วย
 5. พกพาสเปรย์แอลกฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่วัตถุต่างๆ
 6. ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือของตนเองทุกวัน
 7. ข้อปฏิบัติข้างต้น คนขับสามารถนำไปใช้ในการรับงาน GET Delivery ได้
 8. หากมีอาการเข้าข่ายของโรคโควิด-19 ให้งดรับงาน และแจ้งทางไลน์ @getster2w ที่แถบเมนู”แจ้งเป็นผู้ป่วยหรือเสี่ยงเป็น COVID-19″
 
 
ประกาศข้อมูลเมื่อ 13 เมษายน 2563