ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันโควิด-19

สำหรับคนขับโกเจ็กที่ได้รับสิทธิ์ประกันคุ้มครองฟรี อย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญสำหรับการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า/คน  20,000 บาท

ระยะเวลาคุ้มครอง 23 มี.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 23 มี.ค. 2564 เวลา 23.59 น. (ระยะเวลา 1 ปี)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยอยู่ในอายุระหว่าง 20-65 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
  • ผู้เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • แผนประกันภัยจะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าและโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นวันแรก
  • ไม่รับประกันหากเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและกลับเข้ามาประเทศไทยไม่ถึง 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (จีน, เกาหลีใต้, ไตหวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, อิตาลี, อิหร่าน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน)

ข้อยกเว้น

  • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
  • การเจ็บป่วย และ/หรือการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนานอกอาณาเขตประเทศไทย
  • การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period 14 วัน)

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์

Line : @PPThailand