เทคนิคการรับงาน GET Win

ไม่เจอผู้โดยสาร

  • แนะนำให้พี่ ๆ กดรับงานและไปรับผู้โดยสารทุกครั้งที่มีการเรียกใช้บริการ 
  • กรุณาติดต่อผู้โดยสารผ่านการโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อมีการรับงาน หรือใช้แชทเมื่อไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารทางโทรศัพท์ได้ 
  • หากไม่พบผู้โดยสารบริเวณจุดนัดพบ แนะนำให้ท่านรอ 5 นาทีก่อน และตรวจสอบสัญญาณ GPS ว่าอยู่ณจุดรับแล้วจึงกดยกเลิกค่ะ

การยกเลิกงาน

  • หากกดรับงานแล้วแต่ไม่สามารถไปรับผู้โดยสารได้ พี่ ๆ ต้องติดต่อและแจ้งผู้โดยสารว่ามีความประสงค์ที่จะยกเลิกงานให้ผู้โดยสารรับทราบ 
  • สามารถกดยกเลิกงานได้เองโดยเลือกเหตุผลที่เหมาะสมตามเหตุการณ์จริง
  • ห้ามลืมโดยเด็ดขาด ว่าการกดรับผู้โดยสารโดยที่ผู้โดยสารยังไม่ขึ้นรถ หรือกดจบงานโดยที่ไม่มีการเดินทางจริงอาจจะส่งผลให้ถูกพิจารณาเข้าข่ายทุจริตได้

รับผู้โดยสารผิดคน

  • กรุณายืนยันข้อมูลกับผู้โดยสารทุกครั้งผ่านการแชทหรือโทรศัพท์ เพื่อความถูกต้อง
  • แต่ถ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องยกเลิกงาน ทางเราแนะนำให้ท่านรีบติดต่อกับทางผู้โดยสารอีกครั้งเพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบและทำการเรียกรถใหม่อีกครั้ง

กลับสู่หน้าหลัก