เก็ทแนะนำวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่าน SCB Easy

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ง่ายๆ เพียงมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ บัตรประจำตัวประชาชน 

ดูวิธีการด้านล่างได้เลย

ขั้นตอนการสร้าง QR Code

รับเงิน สะดวก รวดเร็ว ผ่านพร้อมเพย์ QR Code ที่คุณสร้างเอง

ดูวิธีการด้านล่างได้เลย

ประกาศข้อมูลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562