ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 62 เป็นต้นไป เก็ทจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการรับงาน 10% เฉพาะงานเก็ทฟู้ด และ เก็ทเดลิเวอรี่ เท่านั้น ดังนั้น พี่คนขับต้องเตรียมสำรองเงินในกระเป๋าเงินคนขับให้พอต่อการรับงานเพื่อหักค่าธรรมเนียมนะคะ

สรุปง่ายๆ ได้ว่า ค่าธรรมเนียมการรับงาน 10%

คิดจากค่าบริการจัดส่งและเงินสมทบเท่านั้น

โดยมิได้นำค่าจอดและอินเซ็นทีฟมารวมด้วย

ตัวอย่างตารางการคำนวณหักค่าธรรมเนียม

“งานเก็ทฟู้ด”

ตัวอย่างตารางการคำนวณหักค่าธรรมเนียม

“งานเก็ทเดลิเวอรี่”

 


ข้อควรรู้

 • กรณีที่ค่าธรรมเนียมการรับงานมีเลขหลักทศนิยม เก็ทจะปัดเลขทศนิยมทิ้งและคงเหลือแต่เลขจำนวนเต็มเท่านั้น เช่น ค่าธรรมเนียมการรับงาน 8.9 บาท จะหักเพียง 8 บาท เป็นต้น
 • เมื่องานจบ แล้วช่อง “เหลือเข้ากระเป๋าเงินคนขับ (ตามรูปตัวอย่าง)” เป็นยอดติดลบ เก็ทจะหักยอดเงินนั้นจากกระเป๋าเงินคนขับในระบบ
 • ทั้งนี้ ระบบจะจ่ายงานให้กับคนขับที่มีเงินในกระเป๋าเพียงพอกับการหักค่าธรรมเนียมการรับงานเท่านั้น ดังนั้น คนขับต้องมียอดเงินในกระเป๋าเงินคนขับขั้นต่ำ 100 บาท  หากมียอดเงินไม่เพียงพอ สามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินคนขับได้
 • ค่าบริการจัดส่ง คือ ค่าบริการจัดส่ง + โปรแบทแมน (ช่วงเวลากลางคืน)

ตัวอย่างที่ 1 ช่วงกลางคืนที่มีโปรแบทแมน

นายใจดี มีสุข รับงานเก็ทฟู้ดเวลา 00.30 น. ที่ Starbucks เดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ ค่าบริการจัดส่ง  90 บาท จะประกอบด้วย

  • ค่าบริการส่งอาหาร 50 บาท (ลูกค้าต้องจ่าย)
  • ค่าโปรแบทแมน 20 บาท 
  • ค่าจอดรถ 20 บาท (คิดรวมอยู่ในค่าจัดส่งและไม่นำมาคิด %)

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการรับงาน 10% ของเที่ยวการจัดส่งนี้คือ 7 บาท

นายใจดีมีเงินในกระเป๋าเงินคนขับอยู่ 120 บาท เก็ทจะหักค่าธรรมเนียมการรับงานงานนี้จากกระเป๋าเงินของนายใจดี 7 บาท เมื่อจบงานนี้แล้ว นายใจดีจะเหลือเงินในกระเป๋าเงินคนขับ 113 บาท


ตัวอย่างที่ 2 ช่วงกลางวันที่ไม่มีโปรแบทแมน

นายอิ่มบุญ พูนสุข รับงานเก็ทฟู้ดเวลา 12.30 น. ที่ร้าน Fire Tigers สยาม ค่าบริการจัดส่ง 140 บาท จะประกอบด้วย

  • ค่าบริการส่งอาหาร 100 บาท (ลูกค้าต้องจ่าย)
  • ค่าจอดรถ 10 บาท (คิดรวมอยู่ในค่าจัดส่งและไม่นำมาคิด %)

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการรับงาน 10% ของเที่ยวการจัดส่งนี้คือ 10 บาท

นายใจดีมีเงินในกระเป๋าเงินคนขับอยู่ 10 บาท เก็ทจะหักค่าธรรมเนียมการรับงานงานนี้จากกระเป๋าเงินของนายใจดี 10 บาท เมื่อจบงานนี้แล้ว นายใจดีจะเหลือเงินในกระเป๋าเงินคนขับ 0 บาท


ตัวอย่างที่ 3 กรณีรับงานที่ลูกค้ามีการใช้ส่วนลด

นางสาวสมหญิง วิ่งเก่ง รับงานเก็ทเดลิเวอรี่ เวลา 17.00 น. (ลูกค้ามีส่วนลด 20 บาท) ค่าบริการจัดส่ง 80 บาท จะประกอบด้วย

  • ค่าส่งของ (ลูกค้าจ่าย) 60 บาท
  • เก็ทชดเชยค่าส่วนลดของลูกค้าให้คนขับ 20 บาท

ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการรับงาน 10% ของเที่ยวการจัดส่งนี้คือ 8 บาท เมื่อหักค่าธรรมเนียมการรับงาน เก็ทจะสมทบเงินเพิ่มเข้ากระเป๋าเงินของนายสมชาย 12 บาท ไม่ใช่ 20 บาท


ตอบคำถามยอดฮิต

ถาม : คนขับต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับงานเท่าไหร่  
ตอบ : 10% ของค่าบริการจัดส่ง ต่องาน

ถาม : เก็ทจะเริ่มหักค่าธรรมเนียมการรับงานเมื่อไหร่
ตอบ : เริ่มวันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 00.00 น.

ถาม : คนขับจะถูกหัก 10% ทุกงานหรือไม่ 
ตอบ : เฉพาะงานเก็ทฟู้ดและเก็ทเดลิเวอรี่เท่านั้น

ถาม : หากคนขับมีเงินไม่พอต่อการหักค่าธรรมเนียม จะรับงานได้หรือไม่
ตอบ : คนขับจะไม่เห็นงาน และต้องเติมเงินเข้ามาในระบบเพื่อจะได้รับการจ่ายงานจากระบบ

ถาม : เพื่อให้คนขับสามารถรับงานได้อย่างต่อเนื่อง คนขับควรมีเงินขั้นต่ำในกระเป๋าเงินคนขับเท่าไหร่
ตอบ : เก็ทแนะนำให้คนขับเหลือเงินไว้ในกระเป๋าเงินคนขับอย่างน้อย 100 บาท

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คนขับสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ http://nav.cx/efQWAYA (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562