เก็ททุกเกร็ดความรู้

การหักค่าธรรมเนียมการรับงาน

การถอนเงินทันที

การตั้งค่าจำนวนเงินสดที่มี เพื่อรับงานส่งอาหาร GET Food

 • รับได้ทั้งหมด โอกาสได้รับงานมากที่สุด
 • 1200 บาท โอกาสได้รับงานไม่เกิน 1200 บาท
 • 800 บาท โอกาสได้รับงานไม่เกิน 800 บาท
 • 1 บาท โอกาสได้รับงานไม่เกิน 1 บาท(ไม่มีโอกาสได้รับงาน) หากคนขับไม่สนใจรับงาน GET Food ให้เลือกวงเงิน 1 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการเติมเครดิตให้ลูกค้า

 • ต้องเติมเงินก่อนจบงานเท่านั้น (ก่อนเลื่อน สิ้นสุดการเดินทาง)
 • เติมเงินได้โดยที่ กดตรง รูปกระเป๋าเงินสีฟ้า ที่มุมขวาบน
 • คนขับสามารถเติมเงินจากกระเป๋าเงินของคนขับเอง ไปยังกระเป๋าเงินของผู้โดยสารได้ เมื่อผู้ใช้บริการต้องการ
 • สามารถเติมได้ 1 ครั้ง เท่านั้นต่อหนึ่งรอบการรับงาน
 • เติมเงินได้ภายในรอบการรับงานที่ผู้ใช้บริการเรียกเท่านั้น

 

บริการเสริมจากธนาคารไทยพาณิชย์

 • ศึกษาวิธีการ คลิก
 • การเติมเครดิตสำหรับคนขับ คลิก
วิธีสังเกตการเก็บค่าอาหารจากลูกค้าเก็ทฟู้ด
กลับหน้าหลัก