แนะนำจุดจอดรถบริเวณสยาม  🌸

📢 เก็ทขอแนะนำพื้นที่จอดรถ ในพื้นที่ “สยาม” ค่าจอดรถเริ่มต้นเพียง 10 บาท (2 ชั่วโมงแรก) ซึ่งพี่คนขับทุกคนสามารถจอดได้ในโซนที่ 9 (ตามรูป)

ส่วนโซน 1-8 ค่าจอดรถจะเหมาจ่าย 40 บาท/ครั้ง 💸

🚨 เริ่มวันที่ 14 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

  • ค่าจอด 10 บาท จะคิดรวมอยู่ในค่าบริการจัดส่งและจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินเมื่อจบงาน คนขับไม่ต้องเรียกเก็บเพิ่มเติมจากลูกค้า
  • ค่าจอด 10 บาท เฉพาะ 2 ชม. แรก เท่านั้น
  • กรณีมีค่าจอดรถมากกว่า 10 บาท คนขับจะต้องเป็นผู้จ่าย และไม่สามารถเก็บเพิ่มจากลูกค้า
 
กลับสู่หน้าหลัก
ประกาศข้อมูลเมื่อ 13 ตุลาคม 2562