ประกาศเปิด-ปิด การให้บริการแอพพลิเคชั่น เก็ท สำหรับคนขับ

เพื่อให้ความร่วมมือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล GET ของดให้บริการทุกบริการตั้งแต่เวลา 22:00 น. – 04:00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2563) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 
ในช่วงเวลาหยุดทำการ เราขอแนะนำให้พี่ๆ คนขับพักผ่อนอยู่บ้าน ใช้เวลากับครอบครัว อย่าลืมรักษาสุขภาพ และออกมาลุยกันใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ
โดยพี่ๆ คนขับยังคงสามารถติดต่อเก็ทได้ทาง Facebook: GET Driver ทาง LINE OA และ อีเมล driverhelp@getthailand.com ได้ตลอดค่ะ