ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ให้มีการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และสถานที่ที่มีการชุมนุมของประชาชนชั่วคราว บริษัทฯ จึงขอปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ในระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 4 พ.ค. 63 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ของโรค COVID-19 แต่เรายังคงมีช่องทางออนไลน์ให้คนขับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้ค่ะ

ช่องทางแถบเมนูไลน์

  • แจ้งร้านอาหารปิด
  • แจ้งยกเลิกทั่วไป
  • สมัคร เป็นคนขับเก็ท
  • แจ้งเป็นผู้ป่วยหรือเสี่ยงเป็น COVID-19 
  • เคลมค่าอาหารเก็ทฟู้ด
  • สอบถามข้อมูลออเดอร์ / ลูกค้า : เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดกลับไปที่อีเมลล์ของคนขับ
สำหรับช่องทาง Line @getster2w ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในเวลานี้ หากคนขับต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อที่ช่องทางเฟสบุ๊ก : GET Driver ค่ะ 

ช่องทางเฟสบุ๊ก GET Driver

  • ขอยื่นอุทธรณ์ (กรณีประวัติอาชญากรรม)
  • สอบถามข้อมูลทั่วไป
  • อบรมคนขับใหม่

ช่องทางอีเมลล์

หากคนขับมีข้อสงสัยสามารถสอบได้ที่ e-mail : driverhelp@getthailand.com ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ


 

ถามมา – ตอบไป

Q : คนขับไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไหร่?

A : ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 4 พ.ค. 63


Q : ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้มีช่องทางใดบ้าง?

A : หากต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มี 2 ช่องทาง คือ ช่องทางเฟสบุ๊ก GET Driver และ E-mail


Q : ช่องทางไลน์ @getster2w มีเจ้าหน้าที่ติดต่อหรือไม่?

A : ช่องทางนี้คนขับกรอกข้อมูลได้เท่านั้น จะไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบรับ


Q : คนขับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในช่วงเวลาใดบ้าง

A : สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ


ประกาศข้อมูลเมื่อ 6 เม.ย. 2563