วิธีเก็บคูปองส่วนลด

และใส่รหัสโปรโมชั่น

 
วิธีเก็บคูปองส่วนลดของ GET:

กดเก็บคูปองได้ที่ “Your Voucher” ในหน้าแรก (Home) พร้อมกด “ยืนยันรหัสของคุณ”

 
วิธีใส่รหัสโปรโมชั่นของ GET:

ใช้คูปองส่วนลดได้ที่ไหน?:

 

คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านพาร์ทเนอร์ ที่มีป้าย PARTNER หรือสัญลักษณ์รูปดาว กำกับเท่านั้น