🥭 7 พฤติกรรมที่พาร์ทเนอร์คนขับควรหลีกเลี่ยง 🥭

 

เพื่อให้การรับงานของพาร์ทเนอร์คนขับเป็นไปในทิศทางที่ดี และไม่มีประวัติการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อการปรับคลาสและสวัสดิการต่างๆ  เราจึงขอแจ้งพฤติกรรม 7 ประการที่พาร์ทเนอร์คนขับควรหลีกเลี่ยงดังรูป 

หากพาร์ทเนอร์คนขับได้รับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น เกินกว่าที่บริษัทกำหนด พาร์นเนอร์คนขับมีโอกาสไม่ได้รับการติดคลาสในเดือนถัดไป

หากพาร์ทเนอร์คนขับถูกระงับสัญญาณอันเนื่องมาจาก 7 พฤติกรรมข้างต้น สามารถส่งเรื่องผ่านทางปุ่มช่วยเหลือเพื่อชี้แจงรายละเอียดและรอผลการพิจารณาจากบริษัท ทั้งนี้ฯ การพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อแนะนำ 🥭 

  • ไม่ใช้งานที่ไม่เป็นเท็จ เช่น เช่น เรียกงานให้ตนเอง ให้คนบุคคลอื่นเรียกงานให้ตนเอง หรือคนขับท่านอื่น 
  • การกดจบงาน พาร์ทเนอร์คนขับควรกดจบงาน ณ จุดหมายปลายทาง ไม่กดจบงานก่อนถึงจุดหมายปลายทางเกิน 500 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับข้อความแจ้งเตือน
  • พาร์ทเนอร์คนขับควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าร้านอาหารปิดจริงแล้วค่อยแจ้งปัญหาร้านปิดผ่านปุ่มช่วยเหลือ 
  • พาร์ทเนอร์คนขับไม่ควรยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีผู้ใช้ของตนเองไปรับงาน 
  • ถ่ายรูปใบเสร็จให้ชัดเจนไม่เบลอหรือมัว 


ถามมา – ตอบไป 📌

ถาม : กระทำความผิดเกินกี่ครั้ง ถึงจะถูกตัดสิทธิ์การเลื่อนคลาสเดือนถัดไป?

ตอบ : หากพาร์ทเนอร์กระทำผิดข้อใดข้อหนึ่งใน 7 พฤติกรรมดังกล่าวเกิน 2 ครั้ง/รอบการนับแต้ม จะถูกตัดสิทธิ์การเลื่อนคลาสในรอบถัดไป


ถาม : หากถูกระงับสัญญาณ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอเปิดระบบ ได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถยื่นคำร้องผ่านปุ่มช่วยเหลือได้ 


ถาม : หากได้รับการแจ้งเตือนบ่อย มีโอกาสถูกระงับสัญญาณหรือไม่

ตอบ : พาร์ทเนอร์คนขับจะถูกระงับสัญญาณชั่วคราว/ถาวร กรณีที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาปิดสัญญาณของแต่ละข้อจะแตกต่างกัน


 

ประกาศข้อมูลเมื่อ 3 มิถุนายน 2564