พาร์ทเนอร์จะต้องเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้รถมอไซค์)
  3. สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้รถมอไซค์)
  4. พรบ. (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้รถมอไซค์)
  5. รูปถ่ายรถสองด้าน ด้านหน้าและด้านหลังเห็นป้ายทะเบียนชัดเจน (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้รถมอไซค์)
  6. บัตรเหลือง (เฉพาะผู้สมัครป้ายเหลือง)
  7. สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อคนขับ)
  8. รูปโปรไฟล์คนขับ 
  9. รูปถ่ายผู้สมัครคู่กับพาหนะอื่น (เฉพาะผู้สมัครเป็น GoRunner โดยใช้จักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ในการส่งอาหาร)

ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง

 • เอกสารจะต้องชัดเจนและเห็นข้อมูลครบถ้วน
 • เอกสารจะต้องเป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ

*สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารได้ตรง “วันสิ้นอายุ” ของเอกสาร หากเอกสารหมดอายุจะไม่สามารถเปิดระบบได้*

1.บัตรประจำตัวประชาชน                                                                             

2. ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์

 

2.1. ใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ (สำหรับผู้ขับขี่ประเภทป้ายเหลือง)

 

3.สำเนาเล่มจดทะเบียนรถจักรยานยนต์-เล่มเขียว (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้รถมอไซค์)

4. พรบ. (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอไซค์)

5.รูปถ่ายรถสองด้าน ด้านหน้าและด้านหลังเห็นป้ายทะเบียนชัดเจน
 (เฉพาะผู้สมัครที่ใช้มอไซค์)

6. บัตรเหลือง (เฉพาะผู้สมัครป้ายเหลือง)

7.สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อคนขับ)

8.รูปโปรไฟล์คนขับ

รูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกต้อง

9. ตัวอย่างรูปถ่ายผู้สมัครคู่กับพาหนะอื่น (เฉพาะผู้สมัครเป็น GoRunner โดยใช้จักรยาน หรือ สกู๊ตเตอร์ในการส่งอาหาร)


ประกาศข้อมูล  22 ตุลาคม 2563