แจ้งปรับเปลี่ยนการรับสมัครคนขับGET ในวันที่ 23 มี.ค. – 6 เม.ย. 63

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ให้มีการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และสถานที่ที่มีการชุมนุมของประชาชนชั่วคราว บริษัทฯ จึงขอปิดศูนย์บริการคนขับชั่วคราวในช่วงวันที่ 23 มี.ค. – 6 เม.ย. 63 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ของโรค COVID-19 แต่เรายังคงมีช่องทางให้บริการพี่คนขับได้ ดังนี้ค่ะ

 

ส่งเอกสารสมัคร / แก้ไขข้อมูลคนขับเบื้องต้น 

คนขับสามารถเข้าไปสมัครเป็นคนขับเก็ทหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่าน ลิ๊งค์  ทั้งนี้ คนขับทุกคนต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

  • สถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม : สนง.ตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    วันและเวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
    เอกสาร : หนังสือยินยอม และ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
    ค่าใช้จ่าย : 100 บาท ต่อ 1 คน (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ชั่วโมง)

ผู้สมัครต้องส่งผลการตรวจประวัติอาชญากรรม ภายใน 30 วันทำการหลังการลงทะเบียนผ่านฟอร์มสมัครเป็นคนขับเก็ทออนไลน์ หากผลตรวจปรากฏคดีตามที่ระบุไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดระบบการรับงานโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใน 1 วันทำการ

 

สอบถามเรื่องอื่นๆ 

สำหรับช่องทางแชทเฟสบุ๊ก GET Driver คนขับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ เช่น เรื่องการขอเปิดระบบคนขับ / การยื่นอุทธรณ์ เป็นต้น 

การเปิดบัญชี SCB และการเติมเครดิต (ในแอปพลิเคชันของคนขับ)

คนขับจะต้องทำการเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้บ้านและส่งเอกสารโดยถ่ายรูปส่งผ่านทางไลน์ @GETSTER เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอัพเดทบัญชี เมื่อคนขับได้รับการยืนยันการสมัครแล้วจะสามารถเติมเครดิตเข้าบัญชีของตนเองทางแอพฯ SCB Easy จำนวนเงิน 200 บาท เพื่อเป็นวงเงินขั้นต่ำที่ใช้ในการรับงาน

 

วิธีการเติมเครดิต ผ่าน SCB Easy APP

 


ถามมา – ตอบไป 

ถาม : หลังการสมัครสมาชิกคนขับเก็ท ระบบจะอนุมัติภายในกี่วัน?

ตอบ: ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทำแบบทดสอบได้คะแนน 80% ขึ้นไป


ถาม: หากคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คนขับสามารถทำข้อสอบอีกครั้งได้หรือไม่?

ตอบ: คนขับสามารถทำข้อสอบได้หลายครั้งจนกว่าจะผ่าน หากทำข้อสอบไม่ผ่านจะส่งฟอร์มสมัครสมาชิกไม่ได้ค่ะ 


ถาม: ขอรับรหัส Get Online Training ได้อย่างไร?

ตอบ: คนขับจะได้รับรหัสผ่าน หลังจากดูวิดีโอจบค่ะ


ถาม : หากเอกสารการสมัครไม่ครบ ควรทำอย่างไร?

ตอบ : คนขับสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @getster ค่ะ แต่เก็ทขอแนะนำให้คนขับเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน ก่อนกรอกแบบฟอร์มค่ะ 


ถาม : ทางเก็ทจะแจ้งการเปิดระบบจากช่องทางใด?

ตอบ : หากระบบพร้อมใช้งานจะได้รับแจ้งการเปิดระบบจากเก็ท หรือผ่านทาง SMS ค่ะ


ถาม : คนขับสามารถสมัครได้กี่ประเภท?

ตอบ : คนขับ 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้นค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563