แจ้งปิดการให้บริการทางโทรศัพท์ (Call Center)

 

 

GET ขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัย

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากบ้านได้ ดังนั้นในช่วงนี้ เราจะปิดการให้บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 เวลา 7:00 น. เป็นต้นไป โดยคุณยังคงสามารถติดต่อ GET ได้ทาง Facebook : GET Thailand Official

และอีเมล care@getthailand.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงในช่วงเวลานี้

 


 

To help minimise the risk of the spread of COVID-19 to staff and within our community,

GET’s office will be temporarily closed to allow our employees to work from home.

During this period, Call Center’s phone lines will be closed on March 25th, 2020 at 7:00 AM until further notice.

You can still contact us 24/7 via Facebook or email us at care@getthailand.com.

Thank you for your understanding and please stay safe!