แนะนำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยตนเอง

โกเจ็ก คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เเละเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกประเภทการให้บริการไม่ว่าจะเป็น 

  • GoFood (บริการ รับ-ส่งอาหาร)
  • GoSend (บริการรับ-ส่งพัสดุ)
  • GoRide (บริการรับ-ส่งคน) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและเป็นไปตามกฏระเบียบและเงื่อนไขของบริษัท


ขั้นตอนการตรวจประวัติอาชญากรรม

  1. เดินทางไปตรวจประวัติอาชญากรรมที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

กดเพื่อดู แผนที่

  • สถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 

ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • วันและเวลาทำการ:  

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

  • เอกสารที่ต้องเตรียม: 

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

หนังสือยินยอม หากไม่ได้ติดต่อด้วยตนเอง

  • ค่าใช้จ่าย: 

100 บาท/คน (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ชั่วโมง) 

 

หลังจากที่พาร์ทเนอร์คนขับได้ผลการตรวจประวัติอาชญากรรมมาแล้ว ขอให้พาร์ทเนอร์คนขับนำเอกสารเข้ามาที่ศูนย์บริการคนขับ GoHub ชั้น 20 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ เพื่อทำเรื่องขอเปิดระบบคนขับใหม่ค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง


ถามมา – ตอบไป


ถาม : เมื่อถึงสถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม : สตง.ตำรวจแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ตอบ : พาร์ทเนอร์ สามารถศึกษาได้ตามลิ้งค์นี้ คลิกอ่าน


ถาม : หากไม่ส่งผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จะมีผลต่อการรับงานหรือไม่?

ตอบ : บริษัทจะไม่เปิดระบบให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ จนกว่าจะมีการส่งผลตรวจประวัติค่ะ


ถาม : กรณีคนขับเคยถูกต้องโทษด้วยคดีต่างๆ และมีหนังสือรับรองหรือใบบริสุทธิ์มายืนยัน ยังต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกหรือไม่?

ตอบ : คนขับยังต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ เพราะโกเจ็กจะยึดผลการตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นค่ะ


หากข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล drivercare.th@gojek.com หรือปุ่มช่วยเหลือในแอพฯ คนขับได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563