มาตรการจัดการด้านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 

สำหรับการสมัครเป็นคนขับโกเจ็ก เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเป็นสิ่งสำคัญที่คนขับทุกคนต้องส่งภายใน 30 วัน หลังการลงทะเบียนผ่านฟอร์มสมัครเป็นคนขับโกเจ็กออนไลน์  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับสัญญาณ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เก็ทจะนำเสนอขั้นตอนในการจัดการผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนขับดังนี้

 

 


สถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันและเวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
เอกสาร : หนังสือยินยอม และ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
ค่าใช้จ่าย : 100 บาท ต่อ 1 คน (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ชั่วโมง)

หากคนขับไม่สามารถไปตรวจประวัติอาชญากรรมด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นไปเเทนได้เเต่ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจบุคคล
  2. สำเนาบัตรประชานชนพร้อมลงชื่อพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
  3. อากรแสตมป์ราคา 20 บาท

เพิ่มเติม: คนขับสามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจได้ที่ลิ้งค์นี้ : คลิกเพื่ออ่าน

คดีเข้าข่ายต้องห้ามเข้าร่วมธุรกิจขนส่งตามระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่สามารถร่วมงานขนส่งกับเก็ทได้ ไม่ว่าจะสิ้นสุดคดีมานานกี่ปีแล้วก็ตาม เฉพาะคดีลำดับที่ 1-6.1 เท่านั้น)

สามารถอ่านรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับสำหรับ GOJEK ที่นี่ คลิกเพื่ออ่าน


ข้อแนะนำการถ่ายรูปส่งเอกสารมายังโกเจ็ก

เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะมีทั้งหมด 2 หน้า ให้คนขับถ่ายรูปหน้าที่ 2 ซึ่งเป็นผลการตรวจประวัติของคนขับ ขอให้คนขับถ่ายรูปให้ชัดเจนและส่งมาที่ ลิ๊งค์ 

ตัวอย่างการถ่ายรูปเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

สำหรับผู้ติดต่อที่ต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม

  1. เตรียมเอกสารสำหรับการส่งเพิ่มเติมและกรอบแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  2. รอผลการดำเนินการจากโกเจ็ก ภายใน 1 วันทำการ

กดลิ้งค์นี้ : กดอ่าน


ถามมา – ตอบไป

ถาม : ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ไหน?

ตอบ : สถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม : สนง.ตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันและเวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
เอกสาร : หนังสือยินยอม และ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
ค่าใช้จ่าย : 100 บาท ต่อ 1 คน (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ชั่วโมง)


ถาม : ส่งผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ที่ช่องทางไหน?

ตอบ : ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คลิก


ถาม : หากไม่ส่งผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จะมีผลต่อการรับงานหรือไม่?

ตอบ : สัปดาห์ที่ 3 นับจากวันที่คนขับลงทะเบียนสมัครเป็นคนขับโกเจ็ก จะถูกระงับสัญญาณ 3 ชั่วโมงค่ะ

         สัปดาห์ที่ 4 นับจากวันที่คนขับลงทะเบียนสมัครเป็นคนขับโกเจ็ก จะถูกระงับสัญญาณ 48 ชั่วโมงค่ะ

         สัปดาห์ที่ 5 นับจากวันที่คนขับลงทะเบียนสมัครเป็นคนขับโกเจ็ก จะถูกระงับสัญญาณจนกว่าคนขับจะส่งเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่ะ


ถาม : กรณีคนขับเคยถูกต้องโทษด้วยคดีต่างๆ และมีหนังสือรับรองหรือใบบริสุทธิ์มายืนยัน ยังต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกหรือไม่?

ตอบ : คนขับยังต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ เพราะโกเจ็กจะยึดผลการตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นค่ะ


หากข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล drivercare.th@gojek.com หรือปุ่มช่วยเหลือในแอพฯ คนขับได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563