มาตรการจัดการด้านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

โกเจ็ก คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เเละเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกประเภทการให้บริการไม่ว่าจะเป็น 

 • GoFood (บริการ รับ-ส่งอาหาร)
 • GoSend (บริการรับ-ส่งพัสดุ)
 • GoRide (บริการรับ-ส่งคน) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและเป็นไปตามกฏระเบียบและเงื่อนไขของบริษัท


ขั้นตอนการตรวจประวัติอาชญากรรม

 1. เดินทางไปตรวจประวัติอาชญากรรมที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

กดเพื่อดู แผนที่

 • สถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 

ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • วันและเวลาทำการ:  

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

 • เอกสารที่ต้องเตรียม: 

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

หนังสือยินยอม หากไม่ได้ติดต่อด้วยตนเอง

 • ค่าใช้จ่าย: 

100 บาท/คน (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ชั่วโมง) 

2.วิธีการส่งผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 1. เลือกเมนู ”ช่วยเหลือ” 
 2. เลือกเมนู “บัญชีและการตั้งค่า” 
 3. เลือกเมนู “ฉันต้องการส่งเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม”

สามารถอ่านรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการของผู้ขับสำหรับ GOJEK ที่นี่ คลิกเพื่ออ่าน


2.1 ตัวอย่างการถ่ายรูปผลตรวจสอบประวัติ

ตัวอย่างการถ่ายรูปผลตรวจสอบประวัติ กรณีพบประวัติแผ่นที่ 1

จำเป็นต้องส่งทุกหน้าที่มีรายการประวัติอาชญากรรม

ตัวอย่างการถ่ายรูปผลตรวจสอบประวัติ กรณีพบประวัติแผ่นที่ 2

จำเป็นต้องส่งทุกหน้าที่มีรายการประวัติอาชญากรรม

 

2.2 ตัวอย่างการถ่ายรูปผลตรวจสอบประวัติ

ตัวอย่างการถ่ายรูปผลตรวจสอบประวัติ กรณีไม่พบประวัติ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง


ถามมา – ตอบไป

ถาม : ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ไหน?

ตอบ : สถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม : สนง.ตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันและเวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
เอกสาร : หนังสือยินยอม และ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
ค่าใช้จ่าย : 100 บาท ต่อ 1 คน (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ชั่วโมง)


ถาม : เมื่อถึงสถานที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม : สตง.ตำรวจแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ตอบ : พาร์ทเนอร์ สามารถศึกษาได้ตามลิ้งค์นี้ คลิกอ่าน


ถาม : หากไม่ส่งผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จะมีผลต่อการรับงานหรือไม่?

ตอบ : สัปดาห์ที่ 3 นับจากวันที่คนขับลงทะเบียนสมัครเป็นคนขับโกเจ็ก จะถูกระงับสัญญาณ 3 ชั่วโมงค่ะ

         สัปดาห์ที่ 4 นับจากวันที่คนขับลงทะเบียนสมัครเป็นคนขับโกเจ็ก จะถูกระงับสัญญาณ 48 ชั่วโมงค่ะ

         สัปดาห์ที่ 5 นับจากวันที่คนขับลงทะเบียนสมัครเป็นคนขับโกเจ็ก จะถูกระงับสัญญาณจนกว่าคนขับจะส่งเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่ะ


ถาม : กรณีคนขับเคยถูกต้องโทษด้วยคดีต่างๆ และมีหนังสือรับรองหรือใบบริสุทธิ์มายืนยัน ยังต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอีกหรือไม่?

ตอบ : คนขับยังต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ เพราะโกเจ็กจะยึดผลการตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นค่ะ


หากข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล drivercare.th@gojek.com หรือปุ่มช่วยเหลือในแอพฯ คนขับได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563