โกเจ็กห่วงใย สมทบประกันภัยโควิด-19 แก่พาร์ทเนอร์คนขับ

 

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โกเจ็กมองเห็นความทุ่มเทในการทำงานของพาร์ทเนอร์คนขับทุกคน จึงสนับสนุนเบี้ยประภัยโควิด-19 ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับสูงถึง 50% และพาร์ทเนอร์เป็นผู้ชำระเอง 50% โดยจะเริ่มความคุ้มครองในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

– ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

– แผนประกันภัยนี้ไม่รับประกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่อยู่ในระยะเวลารอคอย 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นกรมธรรม์

 

ขั้นตอนการซื้อประกันภัยโควิด-19

  1. พาร์ทเนอร์คนขับแสดงความจำนงค์ซื้อประกันภัยโควิด-19 ผ่านแบบฟอร์มทางแอปฯ โกพาร์ทเนอร์ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2564
  2. บริษัทจะดำเนินการหักค่าเบี้ยประกันจากกระเป๋าเงินคนขับจำนวน 30 บาท ในวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ภายในเวลา 16.00 – 17.00 น. (กรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการหักค่าเบี้ยประกันได้ตามจำนวน จะถือว่าพาร์ทเนอร์ไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยโควิด-19)
  3. บริษัทจะสมทบค่าเบี้ยประกันอีก 50% และส่งรายชื่อให้กับทางบริษัทประกัน
  4. พาร์ทเนอร์รอยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครอง และขั้นตอนการแจ้งเคลม

 

หากคุณสนใจจะซื้อแผนประกันสามารถคลิกได้ที่ลิ้งค์ ที่นี่

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19

 

  1. เตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19
  2. ส่งเรื่องผ่านปุ่มช่วยเหลือ หัวข้อ ช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ป่วยหรือเสี่ยงโควิด-19 พร้อมกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการตรวจให้ชัดเจน หรือ คลิกที่นี่
  3. เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์จะทำการติดต่อกลับผ่านทางอีเมล พร้อมแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขอค่าชดเชยจากประกันโควิด-19