โกเจ็กห่วงใย มอบประกันภัยโควิด-19 แก่พาร์ทเนอร์คนขับ

 

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โกเจ็กมองเห็นความทุ่มเทในการทำงานของพาร์ทเนอร์คนขับทุกคน จึงมอบประกันภัยโควิด-19 ฟรีแก่พาร์ทเนอร์คนขับ เมื่อพบว่าตนเป็นผู้ป่วยเชื้อโควิด-19 โดยจะเริ่มความคุ้มครองในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

– ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

– แผนประกันภัยนี้ไม่รับประกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่อยู่ในระยะเวลารอคอย 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นกรมธรรม์

พาร์ทเนอร์คลาส Ultra Pro และ Super Pro หากสนใจรับสิทธิ์โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่แบบฟอร์ม -> คลิกทีนี่ 

 

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19

  1. เตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ระบุผลตรวจว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19
  2. ส่งเรื่องผ่านปุ่มช่วยเหลือ หัวข้อ ช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ป่วยหรือเสี่ยงโควิด-19 พร้อมกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการตรวจให้ชัดเจน หรือ คลิกที่นี่
  3. เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์จะทำการติดต่อกลับผ่านทางอีเมล พร้อมแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขอค่าชดเชยจากประกันโควิด-19