ห่ า ง กันสักพัก… รับงานปลอดภัยไกลโควิด 

เก็ทเป็นห่วงทั้งคนขับ ลูกค้า และร้านอาหาร และอยากขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างต่อกัน 2 เมตร เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เราจึงขอความร่วมมือจากพี่ๆ คนขับในช่วงนี้ ดังนี้

 

แนวทางการรับงานแบบเว้นระยะห่าง

 1. เว้นระยะห่าง 2 เมตร ควรอยู่ห่างจากพนักงานร้าน คนขับด้วยกัน และลูกค้า ระหว่างรออาหารและส่งอาหาร 
 2. สั่ง/รับอาหารในจุดที่ร้านกำหนด โดยร้านอาหารหลายร้านได้จัดจุดรับอาหารและที่นั่งรอเพื่อบริการแบบ “คอนแทคเลส เดลิเวอรี่” แล้ว
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหาร ปิดถุงให้มิดชิด และไม่เปิดถุงหรือกล่องในระหว่างส่ง 
 4. หลีกเลี่ยงการรับเงินสด ถ้าเป็นไปได้ 
  • ให้เลือกจ่ายเงินให้ร้านค้า หรือรับเงินจากลูกค้า ด้วย PromptPay หรือโอนเงินผ่านบัญชีแทนการใช้เงินสด
  • หากต้องทอนเงินสดให้ลูกค้า วางเงินไว้ที่เดียวกับอาหาร เพื่อลดการสัมผัส 
  • หากลูกค้าต้องการจ่ายโดยการโอน กรุณาแจ้งลูกค้าให้โอนเงินเมื่อส่งอาหารเรียบร้อยแล้ว และไม่รับโอนเงินล่วงหน้า เพราะอาจเกิดกรณีร้านปิดหรือไม่มีสินค้า
 5. เช็คข้อความจากลูกค้า สำหรับลูกค้าที่อยากได้บริการแบบ “คอนแทคเลส เดลิเวอรี่” ลูกค้าจะระบุจุดวางส่งอาหาร และวิธีการชำระเงินมาในแชท
 6. แนะนำลูกค้าด้วยความสุภาพ หากลูกค้าไม่ได้ระบุ พี่ๆ สามารถสอบถามจุดที่อยากให้ส่งอาหาร และวิธีการชำระเงิน หรือขอให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดี 
 7. วางอาหารในจุดที่ลูกค้าแจ้ง โทรบอกลูกค้าเมื่อมาถึง และยืนรอโดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร

นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยของพี่ๆ เราขอแนะนำให้พี่หลีกเลี่ยงการสัมผัสโต๊ะ เก้าอี้ หรือจุดอื่นๆ ที่อาจมีเชื้อโรค รวมถึงใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำ และล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ

ขอให้พี่ๆ รักษาสุขภาพในช่วงนี้และขอบคุณพี่ๆ เป็นอย่างมากที่ช่วยเป็นกำลังหลักของสังคม #letsGETsafe

 


คำแนะนำการสอบถามจุดรับอาหารจากลูกค้า

 1. หากลูกค้าไม่ได้แจ้งจุดรับอาหาร กรุณาสอบถามจุดวางอาหารจากลูกค้า และขอให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดีกับค่าอาหาร
 2. คนขับจะวางอาหารไว้ที่จุดนัด และแจ้งลูกค้าให้มารับ
 3. หลีกเลี่ยงการรับเงินสด หากลูกค้าไม่สะดวกจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ คนขับแจ้งให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดี หรือถ้าต้องทอนเงิน คนขับควรวางไว้ข้างๆ จุดวางอาหาร

การตั้งค่าข้อความอัตโนมัติเพื่อสื่อสารกับลูกค้า

หมายเหตุ  หน้าจอและวิธีการขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นและเวอร์ชั่นมือถือ คนขับสามารถนำตัวอย่างข้อความด้านล่างมาตั้งเป็นข้อความอัตโนมัติไว้ใช้ติดต่อกับลูกค้าได้ 

ตัวอย่างข้อความที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า 

หากคุณต้องการ #ContactlessDelivery เพื่อรักษาระยะห่างจากคนขับ

 1. กรุณาแจ้งจุดวางอาหารให้คนขับ และเตรียมเงินให้พอดี
 2. คนขับจะวางอาหารไว้ที่จุดนัด และแจ้งลูกค้าให้มารับ
 3. หากมีเงินทอน คนขับจะวางคืนไว้ที่เดิม

รักษาระยะห่าง 2 เมตร อยู่เสมอ และล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะคะ


คำแนะนำการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 2. การสื่อสารกับผู้อื่น ให้เน้นสื่อสารผ่านการแชท หากจำเป็นต้องสื่อสารกันให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
 3. หมั่นล้างมือด้วยสบู่ตลอดวัน 
 4. พกพาเจลล้างมือเพื่อใช้ทำความสะอาดมือทั้งก่อนและรับอาหาร รวมถึงก่อนและหลังการรับประทานอาหารด้วย
 5. พกพาสเปรย์แอลกฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่วัตถุต่างๆ
 6. ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือของตนเองทุกวัน
 7. ข้อปฏิบัติข้างต้น คนขับสามารถนำไปใช้ในการรับงาน GET Delivery ได้
 8. หากมีอาการเข้าข่ายของโรคโควิด-19 ให้งดรับงาน และแจ้งทางไลน์ @getster2w ที่แถบเมนู”แจ้งเป็นผู้ป่วยหรือเสี่ยงเป็น COVID-19″

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563