โครงการคุ้มครองรายได้ให้พาร์ทเนอร์คนขับ

โกเจ็กรับรู้ถึงผลกระทบในวงกว้างของพาร์ทเนอร์คนขับจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับของเราเป็นฮีโร่ที่เสียสละรับส่งอาหารและให้บริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เราจึงขอเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตพี่ๆ คนขับด้วยการก่อตั้งโครงการคุ้มครองรายได้ให้พาร์ทเนอร์ เพื่อการรับงานอย่างมั่นใจ

 • เงินช่วยเหลือเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับ สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือต้องถูกกักตัวจากหน่วยงานสาธารณสุขเนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ทำให้ไม่มีรายได้ โกเจ็กจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่คนขับ จำนวน 5,000 บาท 

กรณีที่ต้องการได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับให้พาร์ทเนอร์ปฎิบัติดังต่อไปนี้

 1. ติดต่อเราผ่านปุ่มช่วยเหลือ 👉 ที่นี่
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม โดยต้องแนบเอกสารสำคัญดังนี้
   • สำหรับผู้ที่แจ้งเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น 
   • สำหรับผู้ที่แจ้งว่าเสี่ยงเป็นผู้ป่วย ให้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีระบุว่ามีอาการต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 และคำแนะนำจากแพทย์ให้ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน จากโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น   
   • ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับการรักษาได้ฟรี จากโรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
 1. เจ้าหน้าที่โกเจ็กจะใช้เวลาพิจารณาคำร้องของคนขับ 7 วันทำการ และจะให้การช่วยเหลือเงินเยียวยาแก่พาร์ทเนอร์ เป็นค่าช่วยเหลือรายได้ที่หายไปในช่วงที่ไม่ได้รับงาน 14 วัน เป็นจำนวน 5,000 บาท โดยจะทำการโอนเข้ากระเป๋าเงินของคนขับภายใน 7 วันทำการหลังจากคำร้องอนุมัติ
 2. เมื่อคนขับหายป่วยและพร้อมกลับมารับงาน ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมายืนยันจากโรงพยาบาลที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการช่วยค่าตรวจสุขภาพสำหรับการยืนยันว่าอาการป่วยหายดีและพร้อมกลับมาทำงานแล้วตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง ปุ่มช่วยเหลือ เลือกหัวข้อ “การรับงานแบบเว้นระยะห่าง” > “ช่องทางการติดต่อหากสงสัยว่ามีอาการ” หรือคลิกกรอก ที่นี่

5. หลังผ่านการพิจารณาเอกสารจากทางโรงพยาบาลว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะโอนเงินเยียวยาเข้ากระเป๋าเงินของคนขับภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ 

 • ในช่วงรักษาอาการป่วยหรือเฝ้าสังเกตอาการ ทางบริษัทจะปิดระบบคนขับชั่วคราวจนกว่าคนขับจะมีใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่พบเชื้อโควิด-19แล้ว
 • ใบรับรองแพทย์จากคลินิก ทางบริษัทฯ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา ต้องเป็นโรงพยาบาลตามรายชื่อนี้เท่านั้น รายชื่อโรงพยาบาล
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือนี้ ให้เฉพาะสำหรับคนขับที่เคยรับงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 30 วันเท่านั้น 
 • สิทธิ์การช่วยเหลือพาร์ทเนอร์มีจำนวนจำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โควิดนี้เราต้องรอด 

ด้วยทริครับงานปลอดภัย

ห่างไกลโควิด 🌈

 

 

แนวทางการรับงานแบบเว้นระยะห่าง 💖

 1. ว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ควรอยู่ห่างจากพนักงานร้าน คนขับด้วยกัน และลูกค้า ระหว่างรออาหารและส่งอาหาร 
 2. สั่ง/รับอาหารในจุดที่ร้านกำหนด โดยร้านอาหารหลายร้านได้จัดจุดรับอาหารและที่นั่งรอเพื่อบริการแบบ “คอนแทคเลส เดลิเวอรี่” แล้ว
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหาร ปิดถุงให้มิดชิด และไม่เปิดถุงหรือกล่องจนกว่าจะพบลูกค้า 
 4. หลีกเลี่ยงการรับเงินสด ถ้าเป็นไปได้ 
  • ให้เลือกจ่ายเงินให้ร้านค้า หรือรับเงินจากลูกค้า ด้วย PromptPay หรือโอนเงินผ่านบัญชีแทนการใช้เงินสด
  • หากต้องทอนเงินสดให้ลูกค้า หลังจากจบงานให้ล้างมือทันที
  • หากลูกค้าต้องการจ่ายโดยการโอน กรุณาแจ้งลูกค้าให้โอนเงินเมื่อส่งอาหารเรียบร้อยแล้ว และไม่รับโอนเงินล่วงหน้า เพราะอาจเกิดกรณีร้านปิดหรือไม่มีสินค้า
 5. เช็คข้อความจากลูกค้า สำหรับลูกค้าที่อยากได้บริการแบบ “คอนแทคเลส เดลิเวอรี่” ลูกค้าจะระบุจุดวางส่งอาหาร และวิธีการชำระเงินมาในแชท
 6. แนะนำลูกค้าด้วยความสุภาพ หากลูกค้าไม่ได้ระบุ พี่ๆ สามารถสอบถามจุดที่อยากให้ส่งอาหาร และวิธีการชำระเงิน หรือขอให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดี 
 7. วางอาหารในจุดที่ลูกค้าแจ้ง โทรบอกลูกค้าเมื่อมาถึง และยืนรอโดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยของพี่ๆ เราขอแนะนำให้พี่หลีกเลี่ยงการสัมผัสโต๊ะ เก้าอี้ หรือจุดอื่นๆ ที่อาจมีเชื้อโรค รวมถึงใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำ และล้างมือด้วยสบู่หรือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ

คำแนะนำการสอบถามจุดรับอาหารจากลูกค้า💖

 1. หากลูกค้าไม่ได้แจ้งจุดรับอาหาร กรุณาสอบถามจุดวางอาหารจากลูกค้า และขอให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดีกับค่าอาหาร
 2. คนขับจะวางอาหารไว้ที่จุดนัด และแจ้งลูกค้าให้มารับ
 3. หลีกเลี่ยงการรับเงินสด หากลูกค้าไม่สะดวกจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ คนขับแจ้งให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดี หรือถ้าต้องทอนเงิน คนขับควรวางไว้ข้างๆ จุดวางอาหาร

คำแนะนำการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 💖

 1. สังเกตตัวเอง หากมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส  หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำพบแพทย์ทันที
 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันตนเองและการไอ จามที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่อาหาร และลดความเสี่ยงได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการ
 3. การสื่อสารกับผู้อื่น ให้เน้นสื่อสารผ่านการแชท หากจำเป็นต้องสื่อสารกันให้เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร
 4. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์ ก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 5. ทำความสะอาดกระเป๋าใส่อาหาร ด้วยน้ำและสบู่ ตามด้วยแอลกฮอล์ 70%ขึ้นไป ด้วยการสเปรย์หรือหยดลงบนผ้าหมาดๆ เป็นประจำทุกวัน
 6. ตรวจสอบคุณภาพอาหารทันทีหลังได้รับจากร้านอาหาร เช่นกล่องอาหารสภาพดีไม่ชำรุด ปิดมิดชิด เป็นต้น
 7. การส่งอาหารต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน ระหว่างอาหารปรุงสำเร็จและของสด บรรจุในภาชนะสภาพดีไม่ชำรุด
 8. ไม่ควรเปิดกล่องบรรจุอาหารจนกว่าจะพบลูกค้า โดยก่อนเปิดกล่องอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกฮอล์ และภายหลังการส่งอาหารหรือจับเงิน ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์

หากพาร์ทเนอร์คนขับสนใจอ่านสาระเพิ่มเติมจากกรมอนามัย สามารถอ่านได้ที่ เว็บไซต์ กรมอนามัย ค่ะ 

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


คลิกกลับสู่หน้าแรก